عکس کاور خود را تغییر دهید
Pooyan
عکس کاور خود را تغییر دهید
وضعیت این حساب کاربری منتشرشده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

تدوین گر

متولد ۱۳۶۱، تهران.

فارغ التحصیل کارشناسی سینما (گرایش کارگردانی) از دانشگاه سوره .

مدرس انجمن سینمای جوانان_ دفتر تهران.(۱۳۹۷_۱۳۹۸)

عضو هیات انتخاب پانزدهمین جشنواره نهال. 

عضو هیات انتخاب بخش بین الملل سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران.

۱۳۹۲ - ژیلا (کریم لک زاده، داستانی کوتاه).

۱۳۹۳ -گزارشی درباره مینا (کاوه مظاهری، مستند نیمه بلند).

۱۳۹۴ - قمارباز (کریم لک زاده، داستانی کوتاه).

۱۳۹۴ - دیدن (سهیل امیرشریفی، داستانی کوتاه).

۱۳۹۴ - قیچی (کریم لک زاده، داستانی بلند).

۱۳۹۵ - روتوش (کاوه مظاهری، داستانی کوتاه).

۱۳۹۵ - دختری در میان اتاق (کریم لک زاده، داستانی کوتاه).

۱۳۹۵ - اشیا گمشده (حامد نجابت، داستانی کوتاه).

۱۳۹۵ - مکالمه با دیوار (وحید الوندی فر، مستند بلند).

۱۳۹۵ - بازی (رضا گمینی، داستانی کوتاه).

۱۳۹۶ - کله سرخ (کریم لک زاده، داستانی بلند).

۱۳۹۶ - آرا (یوسف کارگر، داستانی کوتاه).

۱۳۹۶ - مادرمرده (حامد نجابت، داستانی کوتاه).

۱۳۹۶ - آگهی فروش (قصیده گلمکانی، داستانی کوتاه).

۱۳۹۶ - دختری در میان اتاق. (کریم لک زاده، داستانی کوتاه).

۱۳۹۶ - خروس ها (امیر رضا جلالیان، داستانی کوتاه).

۱۳۹۶ - سایه فیل (آرمان خوانساریان، داستانی کوتاه).

۱۳۹۷ - مثل بچه آدم. (آرین وزیر دفتری، داستانی کوتاه)

۱۳۹۷ -گسل. (سهیل امیر شریفی، داستانی کوتاه)

۱۳۹۷ - آنسوی دریاچه. ( عماد خدابخش، داستانی کوتاه)

۱۳۹۷ - گوش سیاه. ( بهزاد آزادی، داستانی کوتاه)

۱۳۹۷ - شهربازی. ( کاوه مظاهری، داستانی کوتاه)

۱۳۹۷ - ماچ سینمایی. ( کریم لک زاده، داستانی کوتاه)

۱۳۹۷ - کاور. ( وحید الوندی فر، داستانی کوتاه)

۱۳۹۷ - تکلیف. (علی خوشدونی فراهانی، داستانی کوتاه)

۱۳۹۷ - جشن. ( بهنام عابدی، داستانی کوتاه)

۱۳۹۷ - رِورانس. (سوگل رضوانی، داستانی کوتاه)

۱۳۹۸ - مگ رالن. (مریم زارعی، داستانی کوتاه)

۱۳۹۸- پاندای قرمز. (علی پاک نیا، داستانی کوتاه)

۱۳۹۸ - تاناکورا.(امیررضا رشتی، میثم حسنی، حامد پریزاد، داستانی کوتاه)

۱۳۹۸ - موناکو.(آرمان خوانساریان، داستانی کوتاه)

۱۳۹۸ - زوزه مرد.(رضا گمینی، داستانی کوتاه)

۱۳۹۸ - گرگ ها.(امیررضا جلالیان، داستانی کوتاه)

۱۳۹۸ - زرد خالدار.(باران سرمد، داستانی کوتاه)

۱۳۹۸ - دراپ.(شاهین حق شعار، داستانی کوتاه)

** نامزد بهترین تدوین برای فیلم کوتاه داستانی ژیلا (کریم لک زاده)_ جشنواره پروین اعتصامی_ ۱۳۹۳.

** برنده بهترین تدوین برای فیلم کوتاه داستانی قمارباز (کریم لک زاده) _ جشن خانه ی سینما_ ۱۳۹۴.

** نامزد بهترین تدوین برای فیلم کوتاه داستانی قمارباز (کریم لک زاده) _ جشنواره فیلم کوتاه تهران _ ۱۳۹۴.

** نامزد بهترین تدوین فیلم کوتاه داستانی برای فیلم کوتاه دیدن (سهیل امیر شریفی) _ جشنواره فیلم کوتاه سایه _ ۱۳۹۴.

** نامزد بهترین تدوین برای فیلم کوتاه داستانی روتوش (کاوه مظاهری) _ جشن خانه سینما _۱۳۹۵.

**برنده بهترین تدوین فیلم کوتاه داستانی برای فیلم های کوتاه اشیاء گمشده (حامد نجابت) و روتوش (کاوه مظاهری ) _ جشنواره فیلم کوتاه تهران_ ۱۳۹۵.

**برنده ی بهترین تدوین برای فیلم کوتاه داستانی زمان گمشده _ جشنواره ی منطقه ای استان قزوین _ ۱۳۹۶.

** برنده بهترین دستاورد هنری برای تدوین فیلم مستند نیمه بلند پرواز تا پردیس _ جشنواره فیلم های صنعتی _ ۱۳۹۶.

**نامزد بهترین تدوین برای فیلم کوتاه داستانی آرا ( یوسف کارگر) _ جشن خانه سینما_ ۱۳۹۶.

**نامزد بهترین تدوین برای فیلم کوتاه داستانی خروس ها (امیر رضا جلالیان) _ جشنواره منطقه ای شبدیز _ ۱۳۹۶.

** نامزد بهترین تدوین برای فیلم های کوتاه داستانی مثل بچه آدم ( آرین وزیر دفتری) و خاکستر ( آریان گلصورت)_ جشنواره فیلم کوتاه سایه _ ۱۳۹۷.

**نامزد بهترین تدوین برای فیلم کوتاه داستانی مثل بچه آدم( آرین وزیر دفتری) _ جشن خانه سینما_۱۳۹۷.

**نامزد بهترین تدوین برای فیلم کوتاه داستانی مثل بچه آدم (آرین وزیر دفتری)_جشنواره فیلم کوتاه تهران_۱۳۹۷.

** برنده بهترین دستاورد هنری برای تدوین فیلم کوتاه داستانی مثل بچه‌ی آدم _ جشنواره فیلم شهر _ ۱۳۹۸.

**نامزد بهترین تدوین برای فیلم کوتاه داستانی ماچ سینمایی( کریم لک زاده) _ جشن خانه سینما_۱۳۹۸

** نامزد بهترین تدوین برای فیلم کوتاه داستانی مورس(روناک جعفری)_جشنواره فیلم کوتاه تهران_ ۱۴۰۰

** نامزد سیمرغ بلورین بهترین تدوین برای فیلم بلند سینمایی یادگار جنوب(حسین دوماری، پدرام پور امیری)_ جشنواره فیلم فجر_ ۱۴۰۱

تمام حقوق نزد انجمن فیلم کوتاه ایران محفوظ است.