درخواست معرفی‌نامه

جهت درخواست معرفی‌نامه، لطفاً نامه‌ی درخواست خود را خطاب به رئیس هیأت مدیره‌ی وقت بنویسید و در متن نامه به وضوح بیان نمایید که نامه را به چه قصدی، برای کجا و برای چه مدت زمانی می‌خواهید. در پایان نامه نیز نام و نام خانوادگی و شماره‌ی عضویت خود را نوشته و آن را امضا کنید و سپس به دفتر انجمن تحویل دهید تا مراحل صدور نامه‌ی شما طی شود.

چنانچه نامه‌ی معرفی‌نامه برای سفارت‌خانه‌ای می‌خواهید، نامه‌ای از پیش آماده شده در دفتر انجمن موجود است که اعضا را به سفارت‌خانه‌ی مد نظر معرفی می‌کند. این نامه به زبان انگلیسی‌ست و نیازی به ترجمه ندارد. اما اگر نیاز دارید که در نامه‌ی خود به نکته‌ی خاصی اشاره نمایید، لازم است متن آن را به تهیه کرده و به دفتر انجمن تحویل دهید. این متن می‌تواند به فارسی یا انگلیس باشد.

تمام حقوق نزد انجمن فیلم کوتاه ایران محفوظ است.