عکس کاور خود را تغییر دهید
Elhamaghalari
عکس کاور خود را تغییر دهید

ساخت فیلمهای کوتاه داستانی ومستند در مقام کارگردان

آگهی خط خورده

گناه آخر(کارگردانی مشترک )....

شرق بهشت(کارگردانی مشترک )

باز باران آب داد

اینجا سقف آسمان کوتاهست

در اعماق

شنبه دوست داشتنی

کروکی یک اتفاق

قلب در قطع a4...

نسخه خدا

داستان یک بازی

این شیشه شکستنیست لطفا سکوت(مستند-کار مشترک)....

مستندسرنوشت بایگانی

مستند شهرزیبای من

مستند یک لقمه مهربانی

مستند قهرمان


وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

"عضو هیئت داوران بخش جنبی سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران 1394 _هیات انتخاب پنجمین جشنواره فیلم های صنعتی و تبلیغاتی (فردا)_ _"مدیرعامل شرکت سینمایی انگاره سپنتا مینو(با مجوز رسمی از وزارت ارشاد)" ـ "مشارکت در تولید چند پروژه سینمائی 90 دقیقه ای در سمت منشی صحنه و دستیار کارگردان" _"مشارکت در تولید فیلم های مستند ــ فعالیت درعرصه تئاتربه عنوان بازیگر _منشی صحنه سلامان وابسال به کارگردانی مهدی شمسایی سالن اصلی تاترشهر ـ عضویت در گروه تحقیق و نگارش چند پروژه مستند تلویزیونی از جمله«جزایر تنهائی» و مستند هفت قسمت «شمارش معکوس»
خلاصه سوابق کاری: ــــــــــــــــــــــــــــــ ساخت فیلمهای کوتاه داستانی ومستند در مقام کارگردان : 1.سرنوشت بایگانی (مستند).... منتخب بخش جشنواره بین المللی سینما حقیقت سومین دوره سینما حقیقت...کاندید بخش داوری جشنواره فیلم های تلویزیونی 2.آگهی خط خورده..... "بخش مسابقه جشنواره بین المللی فیلم فجر".... "نامزد دریافت جایزه از جشنواره طنین" .... " بخش مسابقه جشنواره بین المللی فیلم کوتاه کوثر"سال تولید 1388 3.گناه آخر(کارگردانی مشترک ).... " بخش بین الملل مسابقه جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران"..." بخش مسابقه جشنواره فیلم کوتاه بین المللی فیلم پروین"...."نامزد دریافت جایزه از جشنواره فیلم مادر".... سال تولید 1391 4.شرق بهشت(کارگردانی مشترک ) ....." بخش مسابقه ملی جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران".... "بخش مسابقه جشنواره فیلم نمازو نیایش "...." بخش بین الملل مسابقه جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران"... سال تولید 1390 5.باز باران آب داد.... بخش مسابقه جشنواره فیلم کوتاه "جلوه های آب ".... "بخش مسابقه جشنواره فیلم کوتاه بین المللی فیلم رویش "..... "بخش مسابقه جشنواره فیلم کوتاه بین المللی صد ثانیه " سال تولید 1394 6.این شیشه شکستنیست لطفا سکوت(مستند-کار مشترک).... "بخش مسابقه جشنواره فیلم کوتاه بهزیستی " سال تولید 1385 7.اینجا سقف آسمان کوتاهست....." بخش مسابقه جشنواره فیلم کوتاه قرآنی" سال تولید 1385 8.پرانتز را نمی بندم بگذار پرنده آزاد باشد...." بخش مسابقه جشنواره فیلم کوتاه زیتون" سال تولید 1383 9.در اعماق .... "بخش مسابقه جشنواره فیلم کوتاه مقاومت سال تولید 1388 10.شنبه دوست داشتنی…" بخش مسابقه جشنواره بین المللی فیلم کوتاه صد ثانیه " سال تولید 1390 11.کروکی یک اتفاق.... "بخش مسابقه جشنواره فیلم کوتاه " سال تولید 1390 12.قلب در قطع a4..."بخش مسابقه جشنواره بین المللی فیلم کوتاه کوثر" سال تولید 1385 13.نسخه خدا...." بخش مسابقه جشنواره بین المللی فیلم کوتاه صد ثانیه" سال تولید 1390 14.داستان یک بازی...." بخش مسابقه جشنواره فیلم کوتاه بین المللی کوثر" سال تولید 1388 15.مستند شهرزیبای من .... جایزه فیلم برگزیده از جشنواره سلامت .... سال تولید 1397 وبرگزیده سلامت مهر اصفهان سال 1397......کاندیدای فیلم کوتاه تهران سال 1397 شهر زیبای من کاندید بهترین فیلم در یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران_ شهر زیبای من کاندید بهترین کارگردانی در یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران_ شهر زیبای من کاندید بهترین صدابرداری در یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران 16.فیلم مستند یک لقمه مهربانی در مرحله صداگذاری 17.فیلم مستند قهرمان در مرحله تدوین
سرنوشت بایگانی برگزیده سومین دوره جشنواره سینما حقیقت (صندوق حمایت )_ شهرزیبای من برگزیده جشنواره سلامت - شهر زیبای من برگزیده جشنواره مهر سلامت اصفهان- شهر زیبای من کاندید جشنواره فیلم کوتاه تهران - شهر زیبای من کاندید بهترین فیلم در یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران_ شهر زیبای من کاندید بهترین کارگردانی در یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران_ شهر زیبای من کاندید بهترین صدابرداری در یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران -باز باران آب داد کاندید جشنواره تدوین - سرنوشت بایگانی کاندید بخش داوری جشنواره فیلم های تلویزیونی- آگهی خط خورده کاندید دریافت جایزه از جشنواره طنین آگهی خط خورده حضور در جشنواره فیلم فجر گناه آخر کاندید جشنواره مادر
گالری عکس #16 #19 #20 #21 #20 #21 #22 #23 #24
گالری عکس #16 #19 #20 #21 #20 #21 #22 #23 #24 #25
گالری عکس #16 #19 #20 #21 #20 #21 #22 #23 #24 #25 #26
گالری عکس #16 #19 #20 #21 #20 #21 #22 #23 #24 #25 #26 #27
گالری عکس #16 #19 #20 #21 #20
گالری عکس #16 #19 #20 #21 #20 #21
گالری عکس #16 #19 #20 #21 #20 #21 #22
گالری عکس #16 #19 #20 #21 #20 #21 #22 #23
گالری عکس #16
گالری عکس #16 #19
گالری عکس #16 #19 #20
گالری عکس #16 #19 #20 #21

تمام حقوق نزد انجمن فیلم کوتاه ایران محفوظ است.