عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

کارگردان
فیلم داستانی کوتاه "رستگاری" 16 میلیمتری - 22 دقیقه- 1378 / نویسنده و تهیه کننده و کارگردان -فیلم داستانی کوتاه " پل" ویدئو- 12 دقیقه 1379 / نویسنده و تهیه کننده و کارگردان -فیلم کوتاه داستانی "زهر" ویدئو - 9 دقیقه - 1380/ نویسنده و تهیه کننده و کارگردان -فیلم کوتاه مستند " مرثیه بم به روایت موتسارت" ویدئو - 15 دقیقه - 1382 / کارگردان -فیلم کوتاه "وقت شام " ویدئو - 4 دقیقه - 1386/ نویسنده و کارگردان -فیلم مستند داستانی بلند " ایران تهران" ویدئو - 88 دقیقه - 1391 / نویسنده و کارگردان -فیلم کوتاه داستانی " آرزوها در اعماق" ویدئو - 15 دقیقه - 1392 / تهیه کننده و کارگردان -فیلم مستند داستانی بلند " اصفهان نصف جهان" ویدئو - 85 دقیقه - 1393 / کارگردان -سریال مستند تلویزیونی "یکی شبیه خود ما" ، 13 قسمت ، شبکه مستند سیما - سریال مستند تلویزیونی " آشپزخانه " ، یکصد قسمت ، شبکه مستند سیما -فیلم سینمایی داستانی " کژال" ویدئو - 97 دقیقه - 1393 / نویسنده و مشاور کارگردان -فیلم مستند داستانی بلند " شیراز سرزمین رازها" ویدئو - 85 دقیقه - 1394 / نویسنده و کارگردان -فیلم کوتاه داستانی " شکارچی نهنگ" ویدئو - 19 دقیقه - 1396 / نویسنده و تهیه کننده -فیلم مستند پژوهشی اکتشافی " اسرار دریاچه " ویدئو - 73 دقیقه - 1394 تا 1397/ نویسنده و تهیه کننده و کارگردان
جایزه بهترین فیلم کوتاه از جشنواره شانگهای 2013 برای فیلم آرزوها در اعماق -جایزه بهترین فیلمنامه کوتاه از جشنواره شانگهای 2013 برای فیلم آرزوها در اعماق -جایزه بهترین فیلم کوتاه از جشنواره IFVA هنگ کنگ 2014 برای فیلم آرزوها در اعماق -جایزه بهترین فیلم کوتاه از جشنواره درخت زندگی کلرادو آمریکا 2014 برای فیلم آرزوها در اعماق -جایزه بهترین فیلم از نگاه مردم جشنواره Toronto reel Asian 2013کانادا برای فیلم آرزوها در اعماق -جایزه بهترین فیلم از نگاه منتقدان جشنواره DC short واشنگتن آمریکا 2013 برای فیلم آرزوها در اعماق -جایزه بهترین فیلم کوتاه جشنواره آخرین منجی تهران 1393 برای فیلم وقت شام -جایزه مقام دوم فیلم کوتاه از جشنواره انتظار تهران 1393 برای فیلم وقت شام -جایزه بهترین فیلم جشنواره مراکش 2010 برای فیلم وقت شام -جایزه بهترین فیلم مستند در بخش تاریخ و میراث بشر از جشنواره terres بارسلون اسپانیا 2018 برای فیلم اسرار دریاچه -جایزه بهترین فیلم مستند در بخش تاریخ و میراث بشر از جشنواره لیسبون پرتغال 2018برای فیلم اسرار دریاچه -جایزه بهترین فیلمبرداری فیلم مستند در جشن مستقل سینمای مستند ایران 1397 برای فیلم اسرار دریاچه -نامزد بهترین فیلم مستند در جشن بزرگ خانه سینما 1397 برای فیلم اسرار دریاچه -فیلم برگزیده جشنواره تامپره فنلاند 2104 برای فیلم آرزوها در اعماق -فیلم برگزیده جشنواره Big Sur 2104 آمریکا برای فیلم آرزوها در اعماق -فیلم برگزیده جشنواره Isle of white 2104 برای فیلم آرزوها در اعماق
گالری عکس #16 #19 #20 #21 #20 #21 #22 #23 #24
گالری عکس #16 #19 #20 #21 #20 #21 #22 #23 #24 #25
گالری عکس #16 #19 #20 #21 #20 #21 #22 #23 #24 #25 #26
گالری عکس #16 #19 #20 #21 #20 #21 #22 #23 #24 #25 #26 #27
گالری عکس #16 #19 #20 #21 #20
گالری عکس #16 #19 #20 #21 #20 #21
گالری عکس #16 #19 #20 #21 #20 #21 #22 #23
گالری عکس #16
گالری عکس #16 #19
گالری عکس #16 #19 #20

تمام حقوق نزد انجمن فیلم کوتاه ایران محفوظ است.