«آیین‌نامه جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران»

ISFA Awards

برگزار­کننده

انجمن فیلم کوتاه ایران (ایسفا)

 

تنظیم شده در مرداد ۱۳۹۹

[۶ ماده، ۲۵ تبصره و ۲ پیوست]

 

ماده ۱- تعریف

جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران که به اختصار «جوایز ایسفا» نامیده می‌شود، زیر مجموعه‌ی انجمن فیلم کوتاه ایران است که توسط این انجمن برگزار و جوایز آن به صورت سالیانه اهدا می‌شود.

عنوان انگلیسی جوایز ایسفا به صورت زیر می‌باشد:

Iranian Short Film Academy Awards (ISFA Awards)

 

ماده ۲- ارکان جوایز ایسفا

۲-۱- هیئت مدیره ایسفا

۲-۲- دبیر

۲-۳- آکادمی فیلم کوتاه ایران

۲-۴- دبیرخانه

 

 

۲-۱- هیئت مدیره ایسفا

تعریف: این هیئت مدیره ‌طبق ماده ۱۳ اساسنامه ایسفا در مجمع عمومی انجمن صنفی کارگری سازندگان فیلم کوتاه تهران انتخاب می‌شوند و تابع مفاد مندرج در آن اساسنامه هستند.

 

۲-۱-۱- وظایف هیئت مدیره

– انتخاب دبیر جوایز ایسفا

– اهدای نشان ایسفا

–  نظارت بر اجرای آیین‌نامه‌ی جوایز ایسفا

–  تامین مالی جوایز ایسفا

 

تبصره ۱- مجمع انجمن فیلم کوتاه ایران می‌تواند از میان اعضای خود هیئت مدیره‌ی مستقل آکادمی را به مدت ۵ سال انتخاب نموده و بدین ترتیب تمامی وظایف هیئت مدیره ایسفا به هیئت مدیره مستقل جوایز ایسفا منتقل نماید.

تبصره ۲- هیئت مدیره موظف است تا دبیر جوایز ایسفا را حداقل یک ماه قبل از اعلام فراخوان معرفی نماید.

تبصره ۳- در هر دوره از جوایز ایسفا، «نشان ایسفا» که بالاترین نشان انجمن فیلم کوتاه ایران است، به یکی از چهره‌های برجسته‌ی سینمای ایران (که در عرصه فیلم کوتاه نقش یا فعالیتی داشته اند) که توسط هیئت مدیره تعیین می‌شود، اهدا می‌گردد.

تبصره ۴- در صورت عدم کارایی لازم دبیر جوایز، هیئت مدیره ایسفا می تواند در هر زمان دبیر را از مسئولیت خود برکنار کرده و دبیر دیگری را جایگزین کند.

تبصره ۵- تأمین مالی کلیه‌ی مراحل اجرایی جوایز ایسفا به عهده هیئت مدیره است. اما دبیر و دیگر اعضای ایسفا نیز می‌توانند برای پیدا کردن اسپانسر به جهت تامین منابع مالی برگزاری جوایز ایسفا اقدام نمایند.

 

۲-۲- دبیر

تعریف: دبیر یکی از اعضای ایسفا است که به عضویت آکادمی نیز در آمده‌ است و مستقیما توسط هیئت مدیره برای برگزاری یک دوره‌ی جوایز ایسفا، حداقل یک ماه پیش از اعلام فراخوان جوایز ایسفا انتخاب می‌شود و مسئولیت اجرای این آئین‌نامه را بر عهده دارد.

 

۲-۲-۱- وظایف دبیر:

– ارائه پیشنهاد نامه اجرایی و برآورد مالی برگزاری جوایز ایسفا

– انتشارفراخوان

– پوشش‌خبری جوایز ایسفا

– تشکیل دبیرخانه و کارگروه اجرایی با هماهنگی هیئت مدیره ایسفا

– ارائه لیست داوران آکادمی هر دوره به هیئت مدیره

– ایجاد شرایط بازبینی آثار برای داوران آکادمی

– اجرا و نظارت بر مراحل داوری آثار و شمارش آرا

– معرفی نامزدهای جوایز ایسفا

– برگزاری مراسم اهدای جوایز ایسفا

– گزارش مالی و اجرایی جوایز ایسفا به هیئت مدیره

تبصره ۶- پیشنهادنامه اجرایی دبیر باید کاملا مطابق با آیین‌نامه باشد.

تبصره ۷- دبیر موظف است فراخوان متقاضیان عضویت در آکادمی ایسفا را بلافاصله پس از تشکیل دبیرخانه به اعضای ایسفا اعلام نماید.

تبصره ۸- دبیر موظف است حداکثر تا یک ‌ماه پس از مراسم اهدای جوایز ایسفا، کلیه صورت هزینه ها و اسناد مرتبط با آنها را جهت حسابرسی به خزانه دار ایسفا تحویل دهد.

 

۲-۳- آکادمی فیلم کوتاه ایران

تعریف: آکادمی فیلم کوتاه ایران، که در این آیین‌نامه به اختصار آکادمی نامیده می شود، شامل اشخاصی حقیقی است که براساس شرایط عضوگیری آکادمی انتخاب شده‌اند و مسئولیت داوری آثار را به عهده دارند.

۲-۳-۱- داوران آکادمی:

داوران آکادمی به گروه های زیر تقسیم می گردند:

الف) اعضایی از انجمن فیلم کوتاه ایران که حداقل دو سال از زمان عضویت رسمی شان تا تاریخ ۲۱ شهریور ماه هر سال (همزمان با اعلام فراخوان) گذشته باشد.

ب) برندگان تندیس در دوره های پیشین جوایز ایسفا.

ج) دریافت کننده نشان عالی ایسفا.

د) داوران مهمان که از میان فعالین برجسته‌ی فرهنگ و هنر (به شرط فعالیت‌ در عرصه‌ های مختلف فیلم کوتاه) هستند که به پیشنهاد دبیر و هیئت مدیره و تایید هیئت مدیره انتخاب می گردند.

تبصره ۹- تعداد داوران مهمان در هر دوره نباید از ۱۰ درصد تعداد اعضای ثابت ثبت نامی همان سال بیشتر باشد.

شرایط عضویت:

 • اعضای دائم آکادمی هر ساله به شرط اعلام حضور و پرداخت حق عضویت می توانند در داوری آن دوره شرکت کنند.
 • اعضای انجمن فیلم کوتاه ایران که متقاضی حضور در آکادمی هستند می بایست عضو رسمی ایسفا باشند به این معنی که حق عضویت سالانه خود را پرداخت کرده باشند و در مجامع عمومی شرکت کرده باشند.
 • اعضای انجمن فیلم کوتاه ایران که متقاضی حضور در آکادمی هستند اما در فرآیند داوری شرکت نکنند، در دوره آینده‌ی آکادمی امکان حضور ندارند.
 • داوران غیر عضو ایسفا اگر در دو سال پیاپی در آکادمی شرکت نکنند عضویت آنها تعلیق می گردد.

تبصره۱۰- عضویت در آکادمی لزوماً به منزله عضویت در انجمن فیلم کوتاه ایران نیست.

تبصره۱۱- کلیه‌ی داوران آکادمی در هر دوره پس از دعوت رسمی دبیرخانه جوایز ایسفا باید حضور خود را برای داوری به صورت مکتوب از طریق ایمیل رسمی به دبیرخانه آکادمی اعلام کنند و حق عضویت سالانه خود را نیز پرداخت نمایند.
تبصره ۱۲- دریافت کننده‌های نشان عالی ایسفا از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

-حق عضویت اعضای آکادمی:

اعضای آکادمی هرساله برای شرکت در فرآیند داوری جوایز ایسفا می بایست حق عضویت سالانه پرداخت کنند که مبالغ آن به شرح زیر است:

 • اعضای انجمن فیلم کوتاه ایران ۱۰۰ هزار تومان
 • داوران غیر عضو ۲۰۰ هزار تومان
 • دریافت کننده های نشان عالی ایسفا معاف از پرداخت
 • داوران مهمان معاف از پرداخت

۲-۴- دبیرخانه

تعریف: دبیرخانه جوایز ایسفا می‌تواند همان دفتر انجمن فیلم کوتاه ایران (ایسفا) باشد که وظیفه انجام و  هماهنگی فرایند اجرایی جوایز ایسفا را بر عهده دارد.

ماده ۳- تقویم برگزاری جوایز ایسفا

 • فراخوان : ۲۱ شهریور، مطابق با روز ملی سینما
 • آغاز فرآیند داوری: هفته‌ی اول بهمن ماه
 • اعلام نامزدها: هفته‌ی پایانی اسفند ماه
 • مراسم اهدای جوایز ایسفا: نیمه‌ی دوم فروردین ماه

تبصره ۱۳- فراخوان آکادمی هر سال می‌بایست ابتدا از طریق پایگاه رسمی ایسفا منتشر شود.

تبصره ۱۴- دبیرخانه موظف است امکان دیدن تمامی آثار را برای اعضای آکادمی مهیا سازد.

ماده ۴- شیوه‌نامه داوری جوایز ایسفا

داوری جوایز ایسفا طی دو مرحله با شرایط و ضوابط زیر به انجام می‌رسد:

۴-۱- مرحله نخست داوری

تمامی آثار حاضر در جوایز ایسفا توسط تمامی اعضای آکادمی آن دوره داوری و در پایان نامزدهای هر شاخه طبق مقررات زیر مشخص می‌شوند:

۴-۱-۱- مقررات مرحله نخست:

 • هر عضو آکادمی موظف است تمامی فیلم‌های این مرحله را در بازه‌ی زمانی اعلام شده، داوری و رای خود را اعلام نماید.
 • اعضای آکادمی باید در هر شاخه ۵ نامزد مورد نظر خود را به ترتیب اولویت اعلام نماید. در غیر اینصورت آرای ایشان مورد شمارش قرار نخواهد گرفت.
 • آرای اعضای آکادمی که در شاخه‌های غیر از کارگردانی، دارای سابقه‌ی تخصصی هستند، برای همان شاخه‌ی تخصصی با ضریب ۳ محاسبه می‌گردد. این شاخه‌های فنی عبارتند از: فیلمبرداری، تدوین، صدا، طراحی ­صحنه، موسیقی.
 • شاخه‌هایی که در آنها نامزد اعلام می‌شود به شرح زیر است:

* بهترین فیلم کوتاه

* بهترین کارگردانی فیلم داستانی

*بهترین کارگردانی فیلم تجربی

* بهترین فیلم‌نامه تالیفی

* بهترین فیلم‌نامه اقتباسی

* بهترین فیلمبرداری

* بهترین تدوین

* بهترین صدا

* بهترین طراحی صحنه

*بهترین موسیقی تالیفی

* بهترین بازیگر زن

* بهترین بازیگر مرد

تبصره ۱۵-  فیلم‌های کوتاه تجربی غیر از شاخه‌ی کارگردانی که جایزه‌ی جداگانه‌ای دارد در تمامی شاخه‌های دیگر مورد داوری قرار می‌گیرند.

تبصره ۱۶-اعضای انجمن فیلم کوتاه ایران که دارای ضریب امتیازی هستند برای داشتن ضریب در شاخه تخصصی خود می ­بایست در سه سال گذشته سابقه حرفه‌ای در شاخه مرتبط با عضویتشان داشته باشند.

تبصره ۱۷- جایزه بهترین صدا به صورت مشترک به صدابردار و صداگذار یک فیلم اهدا می‌­گردد.

تبصره ۱۸- هر یک از اعضای آکادمی که اثری در جوایز ایسفا دارند می توانند در تمامی مراحل داوری شرکت کنند با این شرط که رای آنها به خودشان در هر شاخه شامل ضریب نمی‌شود.

تبصره ۱۹- در شاخه بهترین فیلم، تندیس ایسفا به کارگردان (مالک معنوی فیلم) و دیپلم افتخار به تهیه‌کننده­‌ی حقیقی فیلم اهدا خواهد شد. این جایزه‌ به تهیه­ کننده حقوقی تعلق نمی ­گیرد.

تبصره ۲۰- در صورتی که تعداد فیلم‌های شاخه های فیلم تجربی، موسیقی (تالیفی) و فیلمنامه اقتباسی حاضر در جوایز ایسفا کمتر از ۵ فیلم باشند، در این شاخه‌ها جایزه­‌ای اهدا نمی‌­گردد.

تبصره ۲۱- برای آثاری که در خارج از ایران تولید شده‌اند، تنها عوامل ایرانی مورد داوری قرار خواهند گرفت.

۴-۲- مرحله‌ی دوم داوری

در این مرحله فیلم‌های نامزد شده مجدداً توسط تمامی اعضای آکادمی داوری می‌شود و هر داور می بایست از بین نامزدهای هر شاخه یک گزینه را به عنوان گزینه نهایی خود انتخاب ‌نمایند که مقررات آن به شرح زیر است:

۴-۲-۱- مقررات مرحله دوم داوری:

– هر عضو آکادمی موظف است از میان نامزدهای اعلام شده در تمامی شاخه ها یک انتخاب نهایی داشته باشد، در غیر این‌صورت رای ایشان قابل شمارش نخواهد بود.

– اعضای آکادمی موظفند تا پایان زمان اعلام شده توسط دبیر، آرای خود را اعلام نمایند، در غیر این‌صورت رای ایشان قابل شمارش نخواهد بود.

– در صورتی که چند اثر در یک شاخه تعداد آرایشان برابر باشد، برای تعیین برنده نهایی، آرای دور اول فیلم‌ها به آرای آن‌ها اضافه می‌گردد.

– به برنده‌ی هر شاخه «تندیس ایسفا» و «دیپلم افتخار» تعلق خواهد گرفت.

ماده ۵- قوانین فیلم‌های ارسالی به دبیرخانه‌ی آکادمی

۵-۱- فیلم هایی شرایط حضور در جوایز ایسفا را دارند که حداقل با یکی از شرایط ذکر شده در جدول جشنواره های مورد تایید جوایز ایسفا (جدول شماره یک و دو پیوست آیین نامه)، همخوان باشند.

۵-۲- فیلم‌های متقاضی شرکت در جوایز ایسفا باید در بازه­‌ی زمانی دوساله‌ی منتهی به هر دوره و پیش از پایان فراخوان، شرط شماره یک را احراز نموده باشند.

۵-۳- هر فیلم تنها یکبار می‌تواند متقاضی حضور در جوایز ایسفا باشد.

۵-۴- درخواست شرکت در جوایز آکادمی فقط از طریق درگاه رسمی ایسفا و بصورت غیر حضوری امکان ­پذیر خواهد بود.

۵-۵- مدت زمان فیلم‌های متقاضی باید کوتاه‌تر از ۳۰ دقیقه باشد.

۵-۶- فرمت فیلم‌های ارسالی باید Full HD و با کدک H264 باشد.

۵-۷- تمامی فیلمها باید زیرنویس انگلیسی داشته باشند.

۵-۸- فیلم‌هایی غیرفارسی زبان باید زیرنویس فارسی نیز داشته باشند.

۵-۹- زیرنویس نباید بر روی فیلمها حک شده باشد و باید به صورت نسخه‌ی srt ارائه شود.

۵-۱۰- عنوان هر فایل فیلم ارسالی باید با زبان فارسی و الفبای لاتین (فینگلیش) باشد.

به طور مثال:

Baran Bahari – Amir Karimi – 17min.mp4

۵-۱۱- هزینه‌ی ثبت‌نام فیلم ها به شرح زیر می‌باشد:

* اعضای انجمن فیلم کوتاه ایران ۱۰۰ هزار تومان

* دیگر اعضای خانه سینما ۲۰۰ تومان

* متقاضی غیرعضو خانه‌ی سینما ۳۰۰ هزار تومان

تبصره ۲۲- تمامی موارد بند ۵-۱۱ بر اساس وضعیت عضویت کارگردان اثر بررسی می‌گردد.

تبصره ۲۳- هزینه­ی ثبت‌نام هر دوره از جوایز ایسفا می‌تواند با پیشنهاد کتبی دبیر جوایز و تصویت هیئت مدیره ایسفا به طور سالانه تغییر نماید.

ماده ۶- سایر شرایط

۱-۶- پس از ثبت نام، متقاضی پیش از آغاز فرآیند داوری امکان خروج اثر از داوری را دارد، اما هزینه دریافتی قابل استرداد نیست.

۲-۶- به کلیه‌ی نامزدهای جوایز ایسفا، گواهی نامزدی اهدا خواهد شد.

۳-۶- دسترسی به آرای داوران آکادمی فقط توسط دبیر و یکی از اعضای هیئت مدیره ایسفا امکان پذیر خواهد بود.

۴-۶- هزینه‌ی برگزاری جوایز ایسفا توسط انجمن فیلم کوتاه ایران تامین می‌گردد.

۵-۶- هرگونه دریافت مالی از اسپانسر یا منابع مالی دیگر باید ابتدا به حساب رسمی ایسفا واریز گردد و سپس این مبالغ توسط خزانه‌دار ایسفا و تحت عنوان«تنخواه» قابل انتقال به دبیر جوایز ایسفا می باشد.

۶-۶- در پایان هر دوره از جوایز ایسفا، نامزدهای شاخه‌های بهترین فیلم کوتاه داستانی و بهترین کارگردانی فیلم کوتاه داستانی و تجربی، از سوی دبیر به جشن بزرگ خانه سینمای ایران معرفی می شوند.

۷-۶- انجام هرگونه تصمیم و اقدام خارج از این آیین ­نامه تنها با پیشنهاد کتبی دبیر جوایز ایسفا و تایید هیئت مدیره انجمن فیلم کوتاه ایران امکان پذیر خواهد بود.

الف) جدول پیوست شماره یک:

جشنواره های داخلی.

جشنواره هایی مورد تایید جوایز ایسفا  هستند که یکی از دو شرط زیر را داشته باشند:

۱- جشنواره‌هایی که حداقل ۱۰ سال از برگزاری آنها گذشته باشد و در طول فعالیت به صورت مداوم برگزار شده باشند.

۲- جشنواره هایی که با ایسفا تفاهم نامه همکاری داشته باشند.

تبصره ۲۴- آن دسته از فیلم ­هایی که در بازه­‌ی زمانی دوساله منتهی به هر دوره از جوایز ایسفا در جشنواره‌های داخلی موفق به کسب «مدال ایسفا» می‌­شوند، می‌­توانند بدون پیش شرط متقاضی حضور در جوایز ایسفا باشند.

تبصره ۲۵- حذف یا اضافه شدن یک جشنواره به جدول پیوست شماره یک منوط به تصمیم هیات مدیره‌ی انجمن فیلم کوتاه ایران می باشد.

عنوان جشنوارهبخش مورد تایید ایسفاشرط ورود اثر به جوایز ایسفا
جشنواره جهانی فیلم فجرسینمای سعادتحضور
جشنواره جهانی فیلم فجرجلوه گاه شرقحضور
جشنواره ملی فیلم فجرمسابقه فیلم کوتاهحضور
جشنواره فیلم کوتاه تهرانمسابقه ملی و بین المللحضور
جشنواره فیلم کوتاه تهرانبخش های ویژهبرندگان تندیس
جشنواره فیلم کودک و نوجوانبین المللحضور
جشنواره فیلم کودک و نوجوانملیبرنده تندیس
جشنواره دانشجویی نهالمسابقه ملیکاندیدای تندیس
جشنواره های منطقه ای سینمای جوانبخش اصلی مسابقهکاندیدای تندیس
جشنواره تصویر سالمسابقه فیلمسازان زیر ۲۵ سالکاندیدای تندیس
جشنواره ملی رضویمسابقه ملیبرنده تندیس

ب) جدول پیوست شماره دو

جشنواره های بین المللی مورد تایید جوایز ایسفا.

– تمامی فیلم­ های کوتاه داستانی و تجربی ایرانی یا تولیدات دیگر کشورها که توسط یک فیلمساز ایرانی ساخته شده­اند و در بخش مسابقه جشنواره­ های خارجی مندرج در جدول زیر پذیرفته شوند، می ­توانند متقاضی حضور در جوایز ایسفا باشند.

 • TIRANA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (ALBANIA)
 • MELBOURNE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (AUSTRALIA)
 • FLICKERFEST INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL (AUSTRALIA)
 • VIENNA SHORTS FESTIVAL – VIS (AUSTRIA)
 • BRUSSELS SHORT FILM FESTIVAL (BELGIUM)
 • SARAJEVO FILM FESTIVAL (BOSNIA & HERZEGOVINA)
 • RIO DE JANEIRO INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL (BRAZIL)
 • IN THE PALACE INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL (BULGARIA)
 • TORONTO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL – TIFF (CANADA)
 • REGARD – SAGUENAY INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (CANADA)
 • CALGARY INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (CANADA)
 • MONTRÉAL FESTIVAL DU NOUVEAU CINÉMA (CANADA)
 • EDMONTON INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (CANADA)
 • PRAGUE SHORT FILM FESTIVAL (CZECH REPUBLIC)
 • BRNO16 INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL (CZECH REPUBLIC)
 • LEBU INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (CHILE)
 • DOKUFEST (KOSOVO)
 • ODENSE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL(DENMARK)
 • ISMAILIA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (EGYPT)
 • TALLINN BLACK NIGHTS FILM FESTIVAL – PÖFF (ESTONIA)
 • CANNES INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (FRANCE)
 • CLERMONT-FERRAND INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL (FRANCE)
 • FESTIVAL TOUS COURTS (FRANCE)
 • TAMPERE FILM FESTIVAL (FINLAND)
 • BERLIN INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (GERMANY)
 • OBERHAUSEN INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL (GERMANY)
 • INTERFILM INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL BERLIN (GERMANY)
 • KURZFILM FESTIVAL HAMBURG (GERMANY)
 • FILMFEST DRESDEN (GERMANY)
 • REGENSBURG SHORT FILM WEEK (GERMANY)
 • GOLDEN APRICOT INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (ARMENIA)
 • INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL IN DRAMA (GREECE)
 • FILM FESTIVAL ROTTERDAM (NETHERLAND)
 • MEDIAWAVE (HUNGRY)
 • GALWAY FILM FLEADH (IRELAND)
 • FOYLE FILM FESTIVAL (NORTHERN IRELAND)
 • CORK FILM FESTIVAL (IRELAND)
 • VENICE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (ITALY)
 • CONCORTO FILM FESTIVAL (ITALY)
 • GIFFONI FILM FESTIVAL (ITALY)
 • REYKJAVÍK INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (ICELAND)
 • SHORT SHORTS FILM FESTIVAL (JAPAN)
 • SAPPORO INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL (JAPAN)
 • BEIRUT INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (LEBANON)
 • GUANAJUATO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (MEXICO)
 • SHOW ME SHORTS FILM FESTIVAL (NEW ZEALAND)
 • NORWEGIAN SHORT FILM FESTIVAL (NORWAY)
 • MINIMALEN SHORT FILM FESTIVAL (NORWAY)
 • WARSAW FILM FESTIVAL (POLAND)
 • KRAKOW FILM FESTIVAL (POLAND)
 • CURTAS VILA DO CONDE (PORTUGAL)
 • INDIELISBOA – INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (PORTUGAL)
 • MOSCOW INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (RUSSIA)
 • TIMISHORT INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (ROMANIA)
 • ART FILM FEST 2020, KOŠICE (SLOVAKIA)
 • DURBAN INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (SOUTH AFRICA)
 • BUSAN INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL (SOUTH KOREA)
 • BUSAN FILM FESTIVAL (SOUTH KOREA)
 • ASIANA INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL (SOUTH KOREA)
 • GIJON INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (SPAIN)
 • HUESCA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (SPAIN)
 • SITGES INTERNATIONAL FANTASTIC FILM FESTIVAL OF CATALONIA (SPAIN)
 • BILBAO SHORT FILM FESTIVAL (ZINEBI) (SPAIN)
 • VALLADOLID INTERNATIONAL FILM FESTIVAL SEMINCI (SPAIN)
 • UPPSALA INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL (SWEDEN)
 • STOCKHOLM INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (SWEDEN)
 • WINTERTHUR INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL (SWITZERLAND)
 • LOCARNO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (SWITZERLAND)
 • FRIBOURG INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (SWITZERLAND)
 • GENEVA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL TOUS ECRANS (SWITZERLAND)
 • INTERNATIONAL IZMIR SHORT FILM FESTIVAL (TURKEY)
 • MOLODIST KYIV INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (UKRAINE)
 • RAINDANCE FILM FESTIVAL (UK)
 • LEEDS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (UK)
 • ENCOUNTERS SHORT FILM AND ANIMATION FESTIVAL (UK)
 • LONDON SHORT FILM FESTIVAL (UK)
 • BFI LONDON FILM FESTIVAL (UK)
 • GLASGOW SHORT FILM FESTIVAL (UK)
 • EDINBURGH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
 • AUSTIN FILM FESTIVAL (TEXAS, USA)
 • ATLANTA FILM FESTIVAL (GEORGIA, USA)
 • ATHENS INTERNATIONAL FILM AND VIDEO FESTIVAL (OHIO, USA)
 • ASPEN SHORTSFEST (COLORADO, USA)
 • ANN ARBOR FILM FESTIVAL (MICHIGAN, USA)
 • AFI FEST (CALIFORNIA, USA)
 • BERMUDA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (BERMUDA)
 • CINEQUEST FILM FESTIVAL (CALIFORNIA, USA)
 • CHICAGO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (ILLINOIS, USA)
 • CHICAGO INTERNATIONAL CHILDREN’S FILM FESTIVAL (ILLINOIS, USA)
 • CLEVELAND INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (OHIO, USA)
 • FLORIDA FILM FESTIVAL (FLORIDA, USA)
 • HOLLYSHORTS FILM FESTIVAL (CALIFORNIA, USA)
 • HAMPTONS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (NEW YORK, USA)
 • LA SHORTS FEST (CALIFORNIA, USA)
 • NEW ORLEANS FILM FESTIVAL (LOUISIANA, USA)
 • NASHVILLE FILM FESTIVAL (TENNESSEE, USA)
 • PALM SPRINGS INTERNATIONAL SHORTFEST (CALIFORNIA, USA)
 • RHODE ISLAND INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (RHODE ISLAND, USA)
 • SUNDANCE FILM FESTIVAL (UTAH, USA)
 • SOUTH BY SOUTHWEST – SXSW (TEXAS, USA)
 • SLAMDANCE FILM FESTIVAL (UTAH, USA)
 • TRIBECA FILM FESTIVAL (NEW YORK, USA)
 • SEATTLE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (WASHINGTON, USA)
 • SANTA BARBARA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (CALIFORNIA, USA)
 • SAN FRANCISCO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (CALIFORNIA, USA)
 • ST. LOUIS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (MISSOURI, USA)
 • RIVERRUN INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (NORTH CAROLINA, USA)
 • DC SHORTS FILM FESTIVAL (WASHINGTON, USA)
 • SHANGHAI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (CHINA)
 • MESSAGE TO MAN INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (RUSSIA)
 • BATUMI INTERNATIONAL ART-HOUSE FILM FESTIVAL (GEORGIA)

 

تمام حقوق نزد انجمن فیلم کوتاه ایران محفوظ است.