سینماتک ایسفا

سینماتک ایسفا زیر مجموعه‌ی انجمن فیلم کوتاه ایران( ایسفا ) است و وظیفه ی آن:

انتخاب، جمع آوری و آرشیو فیلم ها، برنامه ریزی برای نمایش فیلم های منحصر بفرد، نادر، چالش برانگیز در قالب و محتوا که امکان نمایش معمول و عادی برای آنها میسر نیست و یا بطور پیوسته به نمایش در نمی آیند و همچنین هر گونه فعالیت مطالعاتی و پژوهشی برای افزایش تجربه ی سینمایی با تمرکز بر فیلم کوتاه خواهد بود. مجموعه فعالیت های سینماتک ایسفا مطابق با اساسنامه انجمن فیلم کوتاه ایران خواهد بود..

 

دبیرخانه‌ی دائمی سینماتک ایسفا در دفتر رسمی انجمن فیلم کوتاه مستقر خواهد بود و سینماتک محدودیتی در برگزاری برنامه هایش در مکان ها و سالنهای مختلف نمایش فیلم ندارد. در حال حاضر مکان نمایش فیلم ها براساس تفاهم نامه موجود در پردیس سینمایی صبا مال خواهد بود. منابع مالی سینماتک از طریق دریافت حق عضویت اعضا فراهم خواهد شد. مبلغ حق عضویت در زمان ثبت نام و براساس شرایط اجتماعی و اقتصادی  و توسط شورای مشورتی سینماتک تعیین خواهد شد.

برنامه های سینما تک شامل دو گروه موضوعی و فوق العاده خواهد شد. برنامه های موضوعی شامل نمایش‌های ثابت و منظم برنامه ریزی شده‌ی نمایش فیلم در هر فصل و برنامه‌های فوق العاده شامل برنامه‌های دوره ای و نامنظم که بر اساس  پیشنهاد شورای  مشورتی سینماتک طراحی و اجرا خواهد شد. علاوه  بر برنامه‌های نمایش فیلم و کارگاههای آموزشی،  فعالیت های تحقیقی و مطالعاتی و آرشیو موضوعات مرتبط با فیلم کوتاه نیز از جمله فعالیت های سینماتک خواهد بود. این فعالیت ها بطور  پیوسته و موضوعی می تواند در سینماتک تعریف و انجام شود و نتایج آن در اختیار علاقمندان قرار گیرد.

 

برنامه های سینماتک شامل  تقسیم بندی  زیر خواهد بود:

  1. نمایش فیلم های کوتاه
  2. مرور آثار فیلمسازان فیلم کوتاه
  3. نمایش فیلم های بلند و اول  فیلمسازان  فیلم کوتاه
  4. نمایش فیلم های جوایز سالانه ایسفا
  5. نمایش فیلم‌های کوتاه خارجی
  6. نمایش‌های افتتاحیه فیلم‌های کوتاه
  7. کارگاههای آموزشی
  8. جلسات نقد و گفتگوی سینمایی
  9. آرشیو و ضبط تاریخ شفاهی فیلم کوتاه
  10. کتابخانه ی ویدیویی فیلم های کوتاه

هر شخص علاقمند به فیلم کوتاه می‌تواند در صورت ثبت نام و پرداخت حق عضویت تعیین شده  از برنامه‌های سینما تک ایسفا استفاده نماید. اعضا سینما تک براساس حق عضویت و امکان دسترسی به برنامه‌ها به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند.

گروه اول: اعضا ایسفا و داوران آکادمی جوایز ایسفا

–  این گروه با برخورداری از ۵۰ درصد تخفیف امکان استفاده از تمامی برنامه‌های سینماتک را خواهند داشت.

گروه دوم: فیلمسازان فیلم کوتاه، هنرجویان انجمن سینمای جوانان ایران،  هنرجویان آموزشگاه های معتبر سینمایی و دانشجویان تمامی رشته های دانشگاهی

–  این گروه می توانند با ارائه کارت دانشجویی یا معرفی نامه و یا تایید حضور در ساخت حداقل دو فیلم کوتاه و استفاده از  ۲۰ درصد تخفیف از برنامه های موضوعی سینماتک استفاده کنند. استفاده از برنامه‌های فوق العاده سینماتک نیازمند  ثبت نام های مجدد خواهد بود.

 

گروه سوم: هواداران فیلم کوتاه  

– تمامی علاقمندان به فیلم کوتاه می‌توانند با ثبت نام و پرداخت حق عضویت از برنامه‌های موضوعی سینماتک استفاده نمایند. استفاده از برنامه‌های فوق‌العاده سینماتک نیازمند ثبت نام‌های مجدد خواهد بود.

تمامی گروه ها در زمان  ثبت نام باید حق عضویت تعیین شده را پرداخت نمایند تا کارت عضویت دریافت نمایند و تخفیف های درنظرگرفته شده مربوط به خرید و استفاده از برنامه های موضوعی و فوق العاده سینماتک در هر فصل خواهد بود.

عضوگیری از طریق سامانه ثبت نام در سایت ایسفا خواهد بود. پس از ورود به سامانه، و تکمیل فرم اطلاعات و پرداخت حق عضویت، کد معرفی QR code))   به عنوان عضو سینماتک دریافت خواهد شد.

اعضایی که در اولین دوره سینماتک و همزمان با اولین فراخوان ثبت نام نمایند از تخفیف ۵۰ درصدی برخوردار خواهند شد.

 

فرم عضویت

تمام حقوق نزد انجمن فیلم کوتاه ایران محفوظ است.