فرم ثبت نام «دوازدهمین جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران»

تمام حقوق نزد انجمن فیلم کوتاه ایران محفوظ است.