آیین‌نامه-کمیته‌-عضوگیری.ایسفا

«آیین نامه کمیته‌ عضوگیری»

 

بند ۱

کمیته‌ی عضوگیری زیر مجموعه‌ی تشکل صنفی انجمن فیلم کوتاه است، که بر اساس بند ۱ و ۴ و ۱۶  ماده ۱۴ در راستای اهداف اساسنامه‌ی صنف و توسط هیات مدیره تشکیل و جلسه ها‌ی این کمیته‌ براساس درخواست‌های رسیده در هر فصل حداقل یک بار برگزار می شود.

یادآوری ماده ۱۴ اساسنامه انجمن فیلم کوتاه :

وظايف و اختيارات هيأت مديره

بند ۱ : اجراي دقيق مفاد اساسنامه و مصوباتی که مجمع عمومی به عهده هيأت مدیره گذاشته است.

بند ۴ : بررسي و تطبيق شرايط متقاضيان عضويت در انجمن .

بند ۱۶ : تشكيل کارگروه های مختلف(در صورت لزوم) از قبيل کارگروه حل اختلاف، کارگروه عضويت، کارگروه تداركات و پشتيباني، كارگروه امور حقوقي،کارگروه رفاهي و ساير کارگروه ها برای انجام فعاليت هاي مربوط به اهداف انجمن با توجه به مفاد بند ۱۰ ماده ۱۱

بند ۲

اعضای کمیته‌ی عضوگیری متشکل از نه (۹) نفر از اعضای انجمن فیلم کوتاه ایران است که حداقل چهار سال از زمان عضویتشان در صنف گذشته باشد. این افراد توسط هیات مدیره و برای مدت یکسال جهت بررسی تقاضای عضویت متقاضیان انتخاب می شوند .

تبصره ۱. از سوی هیات مدیره یکی از اعضای کمیته‌ی عضوگیری بعنوان دبیر کمیته انتخاب می شود. دبیر موظف است تا امور تنظیم صورتجلسات، بررسی و تکمیل فرم‌ها ، جمع بندی جلسات، هماهنگی بین اعضاء کمیته ، تعیین زمان و مکان جلسات و مدیریت جلسات را برعهده داشته و گزارش کامل جلسات و اعلام نتیجه‌ی آن را به هیات مدیره اعلام نماید.

تبصره ۲. جلسات این کمیته با حضور حداقل ۵ نفر رسمیت پیدا می‌کند و اعلام نظر دربار‌ی پذیرش یا عدم پذیرش عضویت متقاضیان (که بر اساس معدل حاصل از امتیاز تک تک اعضاء خواهد بود) باید به امضاء و تایید تمامی اعضای حاضر در جلسه برسد.

تبصره ۳.بازبینی فیلم‌های افراد متقاضی باید به صورت گروهی، در جلسه‌ای مشترک صورت پذیرد و بازبینی فیلم‌ها به صورت انفرادی مورد پذیرش دبیر کمیته و هیئت مدیره  نخواهد بود.

تبصره ۴ : یکی از اعضا هیات مدیره نیز به نمایندگی از هیات مدیره در جلسات کمیته عضوگیری شرکت خواهد کرد.

بند ۳

هر شخص حقیقی که مشخصا در سمت های کارگردان، فیلمنامه نویس، فیلمبردار، تدوینگر و صدابرداری یا صداگذاری فیلم کوتاه فعالیت دارد می تواند متقاضی عضویت در انجمن فیلم کوتاه باشد. همچنین متقاضی باید دارای شرایط عام عضویت طبق ماد‌ی ۴ اساس نامه نیز باشد.

یادآوری ماده ۴ اساسنامه انجمن فیلم کوتاه :

شرایط عضویت:

۱. تابعيت ايران.

۲. حداقل سن  ١٨ سال تمام.

۳. متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.

۴. حداقل مدرک تحصیلی دوره اول متوسطه.

۵. شاغل در حرفه ساخت فیلم کوتاه در حوزه فعاليت انجمن .

۶. نداشتن محکومیت کیفری موثر در محرومیت از حقوق اجتماعی .

۷. قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه و تصميمات و مصوبات قانوني ارکان انجمن.

۸. پرداخت هزینه ثبت نام و حق عضويت سالانه.

۹. از آخرین فعالیت متقاضی نباید بیشتر از پنج سال گذشته باشد و به عنوان کارگردان حداقل باید ۴ فیلم کوتاه داستانی یا تجربی ساخته و یا به عنوان فیلمنامه نویس ، فیلمبردار، تصویربردار، تدوینگر، صدابردار یا صدا گذار در ۱۰ فیلم کوتاه داستانی یا تجربی کار کرده باشد و در این زمینه فعالیت مستمر نیز داشته باشد. تشخیص صلاحیت حرفه‌ای متقاضی به عهده هیات مدیره انجمن است.

 

تبصره ۱. تعداد حداقل فیلم ها برای درخواست تقاضای عضویت در سمت های مختلف به شرح زیر است:

کارگردانی : حداقل ۴ فیلم که مجموع آنها کمتر از ۲۰ دقیقه نباشد.

فیلمنامه نویسی ، فیلمبرداری،تدوین ، صدابرداری و صداگذاری حداقل ۱۰ فیلم که مجموع آنها کمتر از ۶۰ دقیقه نباشد.

تبصره ۲ .از زمان تولید اخرین اثر ارائه شده  متقاضی نباید بیشتر از 5 سال گذشته باشد.

تبصره ۳ . فیلمهای ارائه شده باید فیلم داستانی یا تجربی کوتاه باشند. بدیهی است فیلم کوتاه مستند، تیزر، کلیپ، ویدئو آرت و آیتم های تلویزیونی یا سفارشی مورد تایید نمی باشند.

تبصره ۴ . هر یک از فیلم های ارائه شده نباید کوتاه تر از ۳ دقیقه و بلندتر از ۴۰ دقیقه باشند.

تبصره 5 . اعضای انجمن فیلم کوتاه که تقاضای تغییر سمت عضویتشان در ایسفا  را دارند ، نیز همانند بقیه متقاضیان می بایست مدارک مورد نیاز در سمت جدید را ارائه نمایند.

بند ۴

هر متقاضی باید درخواست عضویت خود را به صورت آنلاین در سایت ایسفا تکمیل و تصویر مدرک های مربوطه را (از قبیل مدرک تحصیلی، سند های جایزه ها، مقاله، کتاب و …)  و نمونه فیلم ها را بر روی یک کارت حافظه (Flash Memory)  تسلیم دبیرخانه‌ی انجمن نماید.

تبصره ۱. فرم تقاضای عضویت باید به طور کامل و دقیق توسط متقاضی تکمیل گردد. بدیهی است که به تقاضای فرم‌های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تبصره ۲ . فیلمهای ارائه شده جهت بررسی باید به صورت دیتا و در فرمتهای mov  یا mp4  با کدک H.264 به دفتر انجمن ارائه شوند. بدیهی است فیلم‌های ارائه شده در هر فرمت دیگری بررسی نخواهند شد. فایل هر فیلم می بایست به شکل : نام متقاضی-نام فیلم- سال ساخت فیلم – مدت زمان فیلم.mp4 نام گذاری شده باشد.

مثال:

محمدرضاجهان پناه-۱۳۸۷-بازگشت-۱۱دقیقه.mp4

یا به لاتین:

Mohammadreza Jahanpanah-1387-Return-11min.mp4

تبصره ۳ . متقاضی موظف است یک ویدئو ( حداکثر ۲ دقیقه ) از خود ارائه و در ان خود را معرفی کرده و دلایل درخواست عضویت خود و هرآنچه متقاضی فکر می کند مناسب است را برای کارگروه عضویت ایسفا بیان کند.

بند ۵

هر تقاضای عضویت تنها برای یک دوره بررسی خواهد شد و در صورت عدم پذیرش، بررسی مجدد عضویت فرد منوط به ارائه‌ی مدارکی تازه دال بر افزایش امتیاز مطابق بند ۷ آیین نامه، تکمیل دوباره‌ی فرم تقاضای عضویت و ثبت نام مجدد، خواهد بود.

تبصره ۱. کمیته عضو گیری موظف است در برگه‌ی امتیاز دهی به تفکیک، مشخصات فیلم‌های مورد قبول و غیر قابل قبول را ذکر کند تا در صورت درخواست مجدد متقاضی، آثار دیگری غیر از آثار ارائه شده‌ی قبلی به انجمن ارائه گردد.

بند ۶

در صورتی که تقاضای عضویت فردی مورد قبول کمیته‌ی عضوگیری قرار نگرفت، متقاضی می تواند اعتراض خود را برای بررسی مجدد به صورت کتبی به هیات مدیره‌ی انجمن ارائه کند.

بند ۷

حداقل امتیاز برای پذیرش عضویت متقاضی ۷۰ امتیاز است و بر اساس مشخصات زیر محاسبه خواهد شد.

۷-۱-   کیفیت آثار (فیلم‌ها) ارائه شده حداکثر  ۶۰ امتیاز

۷-۲-   مدارک تحصیلی (حداکثر ۱۲ امتیاز)

– کارشناسی ارشد سینمایی یا دکترای هنری  ۱۲ امتیاز

– کارشناسی سینمایی ۱۰ امتیاز

– کارشناسی ارشد هنری ۸ امتیاز

– کارشناسی هنری ۶ امتیاز

– آموزشگاه های خصوصی و دولتی و کاردانی رشته‌های هنری ۴ امتیاز

۷-۳-   تعداد آثار ارائه شده اضافی بر مواردی که برای عضویت مورد نیاز است (۲ امتیاز برای هر فیلم مطابق با شرایط آیین نامه)  حداکثر  ۶ امتیاز

۷-۴-   سوابق فیلمسازی غیر مرتبط با سمت متقاضی حداکثر  ۷ امتیاز

۷-۵-   تالیف، تحقیق، ترجمه‌ی منتشر شده و تدریس در رشته های سینمایی و بینا رشته ای حداکثر ۶ امتیاز

– تالیف تحقیق و ترجمه کتاب هر عنوان ۲ امتیاز

– تدریس ۱ تا ۳ سال ۲ امتیاز، ۳ تا ۵ سال ۴ امتیاز و بیشتر از ۵ سال ۶ امتیاز

۷-۶-   کسب افتخارات وجوایز از جشنواره‌های داخلی و خارجی حداکثر ۶ امتیاز

۷-۷-   دارا بودن شرایط خاص با ارائه‌ی سوابق،  حداکثر  ۳ امتیاز

تبصره ۱. مدارک دانشگاهی، حضور در جشنواره‌ها و کسب جوایز، تنها با ارائه‌ی سند معتبر مبنی بر صحت آن از سوی متقاضی قابل بررسی است. این مدارک باید به صورت فایل دیجیتال (مطابق بند ۴ آیین نامه) به دفتر انجمن تحویل داده شود.

بند ۸

اولویت بررسی تقاضای عضویت ابتدا با فیلم‌های ارائه شده است و چنانچه آثار متقاضی در این مرحله موفق به کسب حداقل ۳۵ امتیاز شوند، بررسی سایر مواد ارائه شده انجام خواهد شد.

بند ۹

مسئولیت صحت کلیه اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی که بر اساس آن عضویت وی مورد بررسی قرار میگیرد به عهده متقاضی است و در هر زمانی خلاف آن اثبات گردد عضویت وی حد اقل به مدت ۲ سال معلق میگردد.

بند ۱۰

در صورت پذیرش متقاضی برای عضویت در ایسفا؛ متقاضی میبایست علاوه بر حق عضویت یکساله، حق ورودی هم پرداخت کند که مبلغ آن هر ساله توسط هیئت مدیره تأیین میگردد.

تمام حقوق نزد انجمن فیلم کوتاه ایران محفوظ است.