«آیین‌نامه جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران»

ISFA Awards

 

برگزارکننده:  انجمن فیلم کوتاه ایران (ایسفا)

مصوب ۱۲ مهر ۱۳۹۹

اصلاحیه، مصوب ۳۰ آبان ۱۴۰۰

[شامل ۸ ماده، ۲۵ تبصره در ۸ صفحه]

اصلاحیه دوم  مصوب فروردین 1401

اصلاحیه سوم مصوب مرداد 1401 (شامل 6 ماده، 14 تبصره در 9 صفحه)

 

ماده ۱- تعریف

جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران ، جوایزی است که  انجمن فیلم کوتاه ایران ( ایسفا ) سالیانه و طی مراسمی به بهترین های فیلم کوتاه اهدا می کند. در این آیین نامه این جوایز به اختصار جوایز ایسفا نامیده می شود.

عنوان انگلیسی جوایز ایسفا به صورت زیر می‌باشد:

Iranian Short Film Academy Awards / ISFA Awards

 

ماده ۲- ارکان جوایز ایسفا

 • هیئت مدیره ایسفا
 • دبیر
 • آکادمی فیلم کوتاه ایران
 • دبیرخانه ی دائمی جوایز ایسفا

2-1  -هیئت مدیره ایسفا

تعریف: هیئت مدیره  ایسفا ‌طبق ماده ۱۳ اساسنامه ایسفا در مجمع عمومی انجمن صنفی کارگری سازندگان فیلم کوتاه تهران انتخاب می‌شوند وتابع مفاد مندرج در آن اساسنامه هستند.

2-1-1-  وظایف هیئت مدیره

 •  انتخاب دبیر جوایز ایسفا حداقل تا یک ماه قبل از اعلام فراخوان ثبت ­نام
 • اهدای نشان ایسفا
 • نظارت بر اجرای آیین‌نامه‌ی جوایز ایسفا
 •  تامین مالی جوایز ایسفا
 • بررسی تغییرات مورد نیاز آیین نامه جوایز ایسفا

2-1-2   بدلیل آنکه سیاست ها و برنامه ریزیها و شکل جوایز ایسفا تابع سلیقه های دوره ای نشود  شورایی متشکل از روسای هیات مدیره های ایسفا و دبیران جوایز ایسفا هرسال وظیفه دارند تا تغییرات آیین نامه  را بررسی و تایید کنند.

2-1-3  در هر دوره از جوایز ایسفا، «نشان ایسفا» که بالاترین نشان افتخاری انجمن فیلم کوتاه ایران است، توسط هیئت مدیره به یکی از چهره‌های برجسته‌ی سینما و هنر  ایران که شخصیتی تاثیر گذار در عرصه فیلم کوتاه بوده،  اهدا می‌گردد.

2-1-4  به  تشخیص هیات مدیره و  در هر زمان ، اگر دبیر جوایز کارایی لازم را نداشته باشد می تواند وی را از مسئولیت خود برکنار کرده و دبیر دیگری را جایگزین کند.

2-1-5  تأمین مالی کلیه‌ی مراحل اجرایی جوایز ایسفا به عهده هیئت مدیره است. اما دبیر و دیگر اعضای ایسفا نیز می‌توانند برای پیدا کردن اسپانسر به جهت تامین منابع مالی برگزاری جوایز ایسفا اقدام نمایند. حضور و مشارکت هرگونه اسپانسر در جوایز ایسفا  باید به تایید هیات مدیره برسد.

 

۲-۲- دبیر

تعریف: دبیر جوایز ایسفا یکی از اعضای ایسفا است که به عضویت آکادمی نیز در آمده‌  و مستقیما توسط هیئت مدیره ایسفا برای برگزاری یک دوره‌ی جوایز ایسفا انتخاب می‌شود و مسئولیت اجرای این آئین‌نامه را بر عهده دارد. کلیه تصمیمات و فعالیت های دبیر باید با اطلاع و موافقت هیات مدیره باشد.

2-2-1- وظایف دبیر:

 •  ارائه پیشنهادنامه اجرایی و برآورد مالی برگزاری جوایز ایسفا  مطابق با آیین‌نامه جوایز ایسفا
 •  انتشار فراخوان ثبت ­نام
 • پوشش‌خبری جوایز ایسفا
 • نظارت بر فعالیت دبیرخانه دائمی جوایز
 • ارائه فهرست داوران آکادمی هر دوره به هیئت مدیره
 •  ایجاد شرایط بازبینی آثار برای داوران آکادمی
 • اجرا و نظارت بر تمامی مراحل برگزاری جوایز ،  داوری آثار و شمارش آرا
 • معرفی نامزدهای جوایز ایسفا
 • برگزاری مراسم اهدای جوایز ایسفا
 • ارائه گزارش مالی جوایز ایسفا و ارائه صورت هزینه­ ها و اسناد  مالی  جهت حسابرسی به خزانه دار ایسفا حداکثر تا یک ماه بعد از برگزاری جشن
 • ارائه  گزارش اجرایی و آرشیو کامل از تمامی مدارک مربوط به برگزاری جوایز ایسفا پس از پایان جوایز به دبیرخانه دائمی : فهرست فیلمهای ثبت شده در دبیرخانه، فهرست تمامی فیلمهای حاضر در جوایز ایسفا با مشخصات کامل، فهرست اسامی برندگان، فهرست اسامی داوران آکادمی، فهرست اسامی داوران مهمان، فهرست اسامی داورانی که ثبت نام کرده اند اما رای خود را ارائه نکرده اند، تمامی مواد گرافیکی و عکسها و فیلمهای موجود در طول مدت برگزاری
 • تلاش جهت حفظ امنیت اطلاعات مربوط به اعضای آکادمی و‌ آرا  داوران
 •  تلاش جهت حفظ امنیت تمامی آثار ارسال شده به دبیرخانه

 

۲-۳- آکادمی فیلم کوتاه ایران

تعریف: آکادمی فیلم کوتاه ایران، که در این آیین‌نامه به اختصار آکادمی نامیده می شود، شامل اشخاصی حقیقی است که براساس شرایط عضوگیری آکادمی انتخاب شده‌اند و مسئولیت داوری آثار را به عهده دارند.

۲-۳-۱- داوران آکادمی:

داوران آکادمی به دو گروه داوران دایم و داوران مهمان  تقسیم می‌­گردند:

 • داوران دایم  آکادمی شامل سه دسته زیر می شوند :

1 – داوران عضو ایسفا : اعضایی از انجمن فیلم کوتاه ایران که حداقل سه سال از زمان عضویت رسمی ­شان تا زمان اعلام فراخوان جوایز هرسال گذشته باشد.

2 – برندگان تندیس در دوره ­های پیشین جوایز ایسفا.

3 –  دریافت کنندگان نشان ایسفا.

 • داوران مهمان از میان فعالین برجسته‌ی فرهنگ و هنر (ترجیحا فعال در عرصه‌­های مختلف فیلم کوتاه) به پیشنهاد دبیر و تایید هیئت مدیره انتخاب می‌گردند.

 

تبصره 1 – تعداد داوران مهمان در هر دوره نباید از 10  درصد تعداد اعضای دایم آکادمی ثبت ­نام شده در همان سال بیشتر باشد.

تبصره 2-  داوران مهمان و دریافت کنندگان نشان ایسفا تنها در مرحله دوم داوری حضور خواهند داشت .

۲-۳-۲- شرایط عضویت:

–  داوران عضو ایسفا  که برای حضور در آکادمی ثبت نام می کنند، چنانچه در فرآیند داوری شرکت نکنند،  امکان حضور در دوره ی بعدی جوایز ایسفا را  نخواهند داشت .

– هر عضو انجمن فیلم کوتاه ایران که حداقل سه سال از عضویتش گذشته باشد می تواند برای عضویت در آکادمی درخواست دهد.

تبصره3-  کلیه‌ی داوران عضو آکادمی پس از دعوت رسمی دبیرخانه جوایز ایسفا برای داوری در هر دوره­ی جوایز ایسفا،  باید حضور خود را به صورتی که دبیرخانه تعیین می کند،  اعلام کنند.

تبصره 4-  در صورت اثبات  هر گونه تخلفی  ازهریک از داوران آکادمی نظیر عدم رعایت کپی رایت فیلم ها،  تکثیر یا دانلود فیلم ها و انتشار آرا داوری یا اسناد مربوط به داوری  ، آن داور از فهرست داوران آکادمی  حذف می شود.

 

۲-۴- دبیرخانه دائمی

تعریف: دبیرخانه  جوایز ایسفا دبیرخانه ایست دائمی که وظیفه برنامه ریزی،  هماهنگی  و اجرای مراحل برگزاری جوایز ایسفا را  زیر نظر هیات مدیره و دبیر هر دوره ی جوایز ایسفا در طول سال بر عهده دارد.

وظایف دبیرخانه :

 • ثبت نام فیلم های متقاضی شرکت در جوایز ایسفا
 • ثبت نام داوران متقاضی عضویت در آکادمی پس از اعلام فراخوان هر دوره از جوایز ایسفا
 •  مکاتبات اداری مربوط به برگزاری جوایز ایسفا
 • بررسی سوابق فیلم ها و داوران اکادمی
 •  آرشیو تمامی فیلم ها و اسناد مربوط به برگزاری جوایز ایسفا
 •  کنترل و نظارت دقیق بر تقویم برگزاری
 • ارسال گواهی شرکت برای تمامی فیلم های شرکت کننده در هر دوره از جوایز ایسفا
 •  نظرسنجی های دوره ای  از اعضای آکادمی
 • فراهم کردن امکان دیدن تمامی آثار را برای اعضای
 • برگزاری فصلی نمایش فیلمها برای مرحله ی غربال همزمان با ثبت نام فیلمها در طولِ سال

 

تبصره 5: دبیرخانه جوایز ایسفا می‌تواند همان دفتر انجمن فیلم کوتاه ایران (ایسفا) باشد.

تبصره 6 : منشی ایسفا بعنوان مسئول دبیرخانه دائمی  جوایز فعالیت می کند.

 

ماده ۳- تقویم برگزاری جوایز ایسفا

 •  فراخوان ثبت ­نام: ابتدای مهر ماه
 • پایان ثبت نام : ابتدای تیر ماه سال بعد
 • مرحله ی نخست داوری : ابتدای دی ماه تا نیمه ی تیر ماه سال بعد
 •  مرحله ی دوم داوری : ابتدای  مرداد ماه تا هفته ی اول شهریور
 • مرحله ی سوم داوری :  نیمه ی اول شهریور ماه
 •  مراسم اهدای جوایز ایسفا: نیمه ی دوم شهریور ماه

تبصره 7- فراخوان هر سال می‌بایست ابتدا از طریق پایگاه رسمی ایسفا منتشر شود.

ماده ۴- شیوه‌نامه داوری جوایز ایسفا

داوری جوایز ایسفا طی سه مرحله با شرایط و ضوابط زیر صورت می‌گیرد:

۴-۱- مرحله نخست داوری

تمامی آثار در چند مرحله (با توجه به میزانِ فیلمهای ثبت نام شده) ، در طولِ پروسه ی ثبت نام توسط چند گروه از اعضای آکادمی بازبینی شده و بخشی از آنها حذف می شوند. در این مرحله صرفا فیلمهایی که کیفیت پایینی به لحاظ ساختار و داستان دارند از مرحله ی دوم داوری کنار گذاشته می شوند. در پایان این مرحله بنا به میزان فیلمهای ثبت نام شده  100 تا 150 فیلم به مرحله­ی دوم داوریراه خواهند یافت.

۴-۱-۱- مقررات مرحله نخست:

-بنا به تعداد و مدت زمانِ  فیلمهای ثبت نام شده در جوایز ایسفا این مرحله از داوری به صورت فصلی  3 بار تا زمان پایان ثبت نام انجام می گیرد.

 

-در هر مرحله یک گروه 7 نفره از اعضای آکادمی به انتخاب دبیر ، فیلمهای ثبت نام شده را در نمایشی حضوری مورد بازبینی قرار داده و تعدادی از فیلمها که از کیفیت فنی بسیار پایینی برخوردارند را کنار می گذارند .در این مرحله یک گروه 5 نفره فیلمهای کنار گذاشته شده توسط گروه اول را یک بار دیگر مورد بازبینی قرار داده تا احیانا فیلمی به اشتباه بیرون گذاشته نشده باشد.

۴-۲- مرحله‌ی دوم داوری

در این مرحله 100 تا 150 فیلم باقی مانده از مرحله ی اول داوری، برای تمام اعضای آکادمی به صورت آنلاین یا حضوری نمایش داده شده و اعضای آکادمی در بازه­ی زمانی مشخص شده از سوی دبیرخانه ، 20 فیلم را برای مرحله ی سوم داوری انتخاب می کنند.

۴-۲-۱- مقررات مرحله دوم داوری:

-اعضای آکادمی در این مرحله تنها بهترین فیلمهای مد نظرشان را انتخاب می کنند و نیازی به قضاوت فیلمها در رشته های تخصصی نیست.

– هر عضو آکادمی می بایست حداقل 1 و حداکثر 20 انتخاب از بین تمامی فیلمها داشته باشد.

-نیازی به رعایت اولویت در انتخاب فیلمها نیست. و اعضا تنها بهترین فیلمهای مورد نظرشان را انتخاب می کنند.

2-2-4- نحوه ی امتیاز دهی و شمارش آرا مرحله ی دوم داوری:

-هر انتخاب اعضا آکادمی 1 امتیاز برای فیلم مورد نظر محسوب می شود.

-در زمان شمارش تمام آرا شمرده شده و 20 فیلمی که بالاترین امتیاز را داشته باشند وارد مرحله ی سوم داوری خواهند شد.

تبصره 8 –  در صورتی که در هر رتبه ای چند فیلم با امتیاز برابر وجود داشته باشند،  که عدد فیلمها را به بیست می رساند ، 20 انتخاب به پایان رسیده و فیلمِ رتبه ی بعدی حتی اگر رتبه ای زیرِ 20 داشته باشد نمی تواند وارد مرحله ی بعدی داوری شود. به عنوان مثال اگر در رتبه ی 15 ،6 فیلم با امتیاز یکسان باشند ، این 20 فیلم وارد مرحله ی سوم شده و فیلم های رتبه ی 16 تا 20 از رسیدن به مرحله سوم باز می مانند.

تبصره 9- اگر در شمارش آراء در رتبه ی 20 چند فیلم دارای امتیاز برابر باشند ، مرحله ی سوم داوری با این تعداد فیلم بیشتر از 20 برگزار خواهد شد. به عنوان مثال اگر در رتبه ی 20 ، 6 فیلم امتیازِ برابر داشته باشند ، داوری مرحله ی سوم در آن سال با 25 فیلم به جای 20 فیلم برگزار خواهد شد.

تبصره 10- هر فیلم برای حضور در مرحله ی سوم داوری حتما می بایست حداقل 10 درصد رای از کل تعداد اعضای آکادمی آن سال را داشته باشد. بنابراین حتی اگر فیلمی رتبه ای پایینتر از 20 داشته باشد اما تعداد آراء آن فیلم کمتر از 10 درصد کل اعضا آکادمی باشد این فیلم نمی تواند وارد مرحله ی سوم داوری شود و مرحله ی سوم با تعداد فیلمهای کمتری برگزار خواهد شد. به عنوان مثال اگر در یک سال تعداد داوران آکادمی 100 نفر باشد و فیلمی با امتیازی کمتر از 10 جزو 20 رتبه ی اول قرار بگیرد آن فیلم نمی تواند وارد مرحله ی سوم داوری شود.

4-3 مرحله ی سوم داوری

در این مرحله 20 فیلم منتخب ِمرحله ی دوم داوری که نامزدهای جوایز ایسفا نامیده می شوند، در اکرانی فیزیکال برای اعضای آکادمی به همراه داوران مهمان که در این مرحله به جمع اعضا دائم اکادمی اضافه می شوند نمایش داده می شود.  اعضا آراء خود را ثبت کرده و پس از شمارش برندگان جوایز ایسفا در مراسم پایانی معرفی خواهند شد.

4-3-1 مقررات داوری و شمارش آراء مرحله ی سوم داوری

-رشته های مورد داوری در جوایز ایسفا به شرح ذیل می باشد:

 • بهترین فیلم
 • بهترین کارگردانی
 • بهترین فیلمنامه
 • بهترین فیلمبرداری
 • بهترین تدوین
 • بهترین صدا (صداگذاری یا صدابرداری)
 • بهترین بازیگر(زن یا مرد)

-هر عضو اکادمی ملزم به انتخاب 3 فیلم به ترتیب اولویت در هر رشته می باشد.

-در رشته های تخصصی ، آراء اعضا با سابقه ی فعالیت تخصصی در رشته ی مربوط با ضریب دو منظور می شود. این رشته ها شامل فیلمبرداری، صدا، تدوین و بازیگری هستند.

– پس از جمع آوری آراء اعضا شمارش به این صورت انجام می شود که تنها آراء اول داوران در هر رشته شمارش شده و هر فیلم که بیشترین رای اول را داشت به عنوان برنده ی تندیس ایسفا معرفی می شود. اگر در شمارش اولیه، آراء اولِ یک یا چند فیلم برابر بود ، به رای دوم اعضا رجوع شده و این آرا به آراء این فیلمها اضافه می شود. اگر در این مرحله باز هم فیلمهایی با رای برابر وجود داشته باشند،  رای سوم اعضا به آراء قبلی این فیلمها اضافه شده و اگر در این مرحله هم باز آراء فیلمها برابر شد،  تندیس به طور مشترک به هر دو فیلم اهدا خواهد شد.

– هر فیلم برای برنده شدن در هر رشته می بایست حداقل 20 درصد آراء اولِ کل اعضا آکادمی را کسب کرده باشد . در غیر این صورت شمارش آراء با سه فیلمِ دارای رتبه های اول تا سوم در مرحله ی اول شمارش ، ادامه پیدا می کند. به این صورت که آراء دوم اعضا به آراء این سه فیلم اضافه شده و شمارش مجدد انجام می شود. اگر در این مرحله هم فیلم اول همچنان به حداقل 20 درصد آراء نرسید ، شمارش به مرحله ی سوم رسیده و آراء سوم اعضا هم به آراء قبلی اضافه شده و در این مرحله از بین سه فیلم هر فیلم که بالاترین رای را داشت به عنوان برنده ی تندیس در آن رشته معرفی خواهد شد.

تبصره 11- هر عضو می بایست در این مرحله حتما به هر سه فیلم به ترتیب اولویت رای دهد. در غیر این صورت رای آن عضو باطل خواهد بود.

تبصره ۱2- در شاخه بهترین فیلم، تندیس ایسفا به تهیه کننده حقیقی فیلم اهدا خواهد شد. در صورتی که آن فیلم تهیه کننده حقیقی نداشته باشد تندیس به کارگردان فیلم (مالک معنوی فیلم) تعلق می گیرد. در دیپلم افتخار نام، فیلم نام کارگردان و تهیه کننده فیلم ذکر خواهد شد.

تبصره 13- در هر رشته تنها یک تندیس اهداء خواهد شد.

ماده 5- قوانین فیلم‌های ارسالی به دبیرخانه‌ی جوایز ایسفا

5-۱- فیلم‌های کوتاه ِداستانی و تجربی ای می توانند متقاضی شرکت در جوایز ایسفا باشند که در بازه‌ی زمانی دوساله‌ی منتهی به هر دوره (بر مبنای زمان اعلام فراخوان، ابتدای مهرماه)  تولید شده باشند.

5-۲- هر فیلم تنها یک‌بار می‌تواند متقاضی حضور در جوایز ایسفا باشد.

5-۳- درخواست شرکت در جوایز آکادمی فقط از طریق درگاه رسمی ایسفا و بصورت غیر حضوری امکان پذیر خواهد بود.

5-۴- مدت زمان فیلم‌های متقاضی باید بیشتر از 3 دقیقه و کوتاه‌تر از ۳۰ دقیقه باشد.

5-۵- فرمت فیلم‌های ارسالی باید Full HD و با کدکH264  یا  H265باشد.

5-6- فیلم‌های غیرفارسی زبان باید زیرنویس فارسی نیز داشته باشند.

5-7- عنوان هر فایل فیلم ارسالی باید با زبان فارسی و الفبای لاتین )فینگلیش( باشد.

به طور مثال:

Baran Bahari – Amir Karimi – 17min.mp4

5-8- هزینه‌ی ثبت‌نام فیلم­ها هر ساله توسط دبیر در فراخوان ثبت­نام اعلام می گردد.

5-9- آثار ارسالی میبایست توسط کارگردان و تهیه کننده ارسال گردند.

 

تبصره 14-هزینه‌ی ثبت‌نام هر دوره از جوایز ایسفا با پیشنهاد کتبی دبیر جوایز و تصویت هیئت­مدیره ایسفا به طور سالانه تعیین می‌گردد.

 

ماده 6- سایر شرایط

6-۱- پس از ثبت نام، متقاضی تنها پیش از آغاز فرآیند داوری امکان خروج اثر از داوری را دارد، اما هزینه دریافتی قابل بازگشت نیست.

6-۲- به تمامی نامزدهای جوایز ایسفا، 20 فیلم راه یافته به مرحله ی سوم داوری ،گواهی نامزدی اهدا خواهد شد.

6-۳- دسترسی به آرای اعضا آکادمی فقط توسط دبیر و اعضای هیئت مدیره ایسفا امکان پذیر خواهد بود.

6-4- هرگونه دریافت مالی از اسپانسر یا منابع مالی دیگر باید ابتدا به حساب رسمی ایسفا واریز گردد و سپس این مبالغ توسط خزانه‌دار ایسفا و تحت عنوان «تنخواه» قابل انتقال به دبیر جوایز ایسفا خواهد بود.

6-5- در پایان هر دوره از جوایز ایسفا، تمامی 20 نامزد حوایز ایسفا ، از سوی هیئت مدیره به جشن بزرگ خانه سینمای ایران معرفی می‌شوند.

6-6- انجام هرگونه تصمیم و اقدام خارج از این آیین‌نامه تنها با پیشنهاد کتبی دبیر جوایز ایسفا و تایید هیئت مدیره انجمن فیلم کوتاه ایران امکان پذیر خواهد بود.

تمام حقوق نزد انجمن فیلم کوتاه ایران محفوظ است.