«آیین‌نامه جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران»

ISFA Awards

 

برگزارکننده:

انجمن فیلم کوتاه ایران (ایسفا)

 

ماده ۱- تعریف

جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران، جوایزی است که انجمن فیلم کوتاه ایران (ایسفا) سالیانه و طی مراسمی به بهترین های فیلم کوتاه اهدا می کند. در این آیین نامه این جوایز به اختصار جوایز ایسفا نامیده می شود.

عنوان انگلیسی جوایز ایسفا به صورت زیر می‌باشد:

Iranian Short Film Academy Awards / ISFA Awards

 

ماده ۲- ارکان جوایز ایسفا

 • هیئت مدیره ایسفا
 • دبیر
 • آکادمی فیلم کوتاه ایران
 • دبیرخانه ی دائمی جوایز ایسفا

۲-۱– هیئت مدیره ایسفا

تعریف: هیات مدیره ی ایسفا ‌طبق ماده ۱۳ اساسنامه ایسفا در مجمع عمومی انجمن صنفی کارگری سازندگان فیلم کوتاه تهران انتخاب می‌شوند و تابع مفاد مندرج در آن اساسنامه هستند.

۲-۱-۱-  وظایف هیئت مدیره

 •  انتخاب دبیر جوایز ایسفا حداقل تا یک ماه قبل از اعلام فراخوان ثبت ­نام
 • اهدای نشان ایسفا
 • نظارت بر اجرای آیین‌نامه‌ی جوایز ایسفا
 •  تامین مالی جوایز ایسفا
 • بررسی تغییرات مورد نیاز آیین نامه جوایز ایسفا

۲-۱-۲   به دلیل آنکه سیاست ها و برنامه ریزی ها و شکل جوایز ایسفا تابع سلیقه های دوره ای نشود شورایی متشکل از روسای هیات مدیره های ایسفا و دبیران جوایز ایسفا هر سال وظیفه دارند تا تغییرات آیین نامه را بررسی و تایید کنند.

۲-۱-۳  در هر دوره از جوایز ایسفا، «نشان ایسفا» که بالاترین نشان افتخاری انجمن فیلم کوتاه ایران است، توسط هیات مدیره به یکی از چهره‌ های برجسته‌ ی سینما و هنر ایران که شخصیتی تاثیر گذار در عرصه فیلم کوتاه بوده، اهدا می‌گردد.

۲-۱-۴  هیات مدیره ایسفا در هر زمان، اگر تشخیص دهد دبیر جوایز کارایی لازم را ندارد می تواند وی را از مسئولیت خود برکنار کرده و دبیر دیگری را جایگزین کند.

۲-۱-۵  تأمین مالی کلیه‌ ی مراحل اجرایی جوایز ایسفا به عهده ی هیات مدیره است. اما دبیر و دیگر اعضای ایسفا نیز می‌توانند برای پیدا کردن اسپانسر به جهت تامین منابع مالی برگزاری جوایز ایسفا اقدام نمایند. حضور و مشارکت هرگونه اسپانسر در جوایز ایسفا باید به تایید هیات مدیره برسد.

 

۲-۲- دبیر

تعریف: دبیر جوایز ایسفا یکی از اعضای ایسفا است که به عضویت آکادمی نیز در آمده‌ و مستقیما توسط هیات مدیره ی ایسفا برای برگزاری یک دوره‌ ی جوایز ایسفا انتخاب می‌شود و مسئولیت اجرای این آیین نامه را بر عهده دارد. کلیه تصمیمات و فعالیت های دبیر باید با اطلاع و موافقت هیات مدیره باشد.

۲-۲-۱- وظایف دبیر:

 • ارائه پیشنهادنامه اجرایی و برآورد مالی برگزاری جوایز ایسفا مطابق با آیین نامه جوایز ایسفا
 •  انتشار فراخوان ثبت ­نام
 • پوشش‌ خبری جوایز ایسفا
 • نظارت بر فعالیت دبیرخانه ی دائمی جوایز
 • ارائه فهرست داوران آکادمی هر دوره به هیات مدیره
 •  ایجاد شرایط بازبینی آثار برای داوران آکادمی
 • اجرا و نظارت بر تمامی مراحل برگزاری جوایز، داوری آثار و شمارش آرا
 • معرفی نامزدهای جوایز ایسفا
 • برگزاری مراسم اهدای جوایز ایسفا
 • ارائه گزارش مالی جوایز ایسفا و ارائه صورت هزینه­ ها و اسناد مالی جهت حسابرسی به خزانه دار ایسفا حداکثر تا یک ماه بعد از برگزاری جوایز ایسفا
 • ارائه ی گزارش اجرایی و آرشیو کامل از تمامی مدارک مربوط به برگزاری جوایز ایسفا پس از پایان جوایز به دبیرخانه دائمی از جمله فهرست فیلم های ثبت شده در دبیرخانه، فهرست تمامی فیلم های حاضر در جوایز ایسفا با مشخصات کامل، فهرست اسامی برندگان، فهرست اسامی داوران آکادمی، فهرست اسامی داوران مهمان، فهرست اسامی داورانی که ثبت نام کرده اند اما رای خود را ارائه نکرده اند، تمامی مواد گرافیکی و عکسها و فیلم های موجود در طول مدت برگزاری
 • تلاش جهت حفظ امنیت اطلاعات مربوط به اعضای آکادمی و‌ آرای داوران
 •  تلاش جهت حفظ امنیت تمامی آثار ارسال شده به دبیرخانه

 

۲-۳- آکادمی فیلم کوتاه ایران

تعریف: آکادمی فیلم کوتاه ایران، که در این آیین نامه به اختصار آکادمی نامیده می شود، شامل اشخاصی حقیقی است که براساس شرایط عضوگیری آکادمی انتخاب شده‌اند و مسئولیت داوری آثار را به عهده دارند.

ثبت نام اعضای آکادمی همزمان با آغاز ثبت نام فیلم ها انجام می شود.

در مرحله ی دوم داوری نیز آن دسته از اعضای آکادمی که در مرحله اول داوری ثبت نام نکرده اند می‌توانند ثبت نام کنند و به جمع داوران مرحله اول بپیوندند.

۲-۳-۱- داوران آکادمی:

داوران آکادمی به دو گروه داوران دائم و داوران مهمان تقسیم می‌­گردند:

 • داوران دائم آکادمی شامل سه دسته زیر می شوند :

۱ –  داوران عضو ایسفا: اعضایی از انجمن فیلم کوتاه ایران که حداقل سه سال از زمان عضویت رسمی ­شان تا زمان اعلام فراخوان جوایز هرسال گذشته باشد.

۲ –  برندگان تندیس در دوره ­های پیشین جوایز ایسفا.

۳ –  دریافت کنندگان نشان ایسفا.

 • داوران مهمان از میان فعالین برجسته ‌ی فرهنگ و هنر (ترجیحا فعال درعرصه‌­های مختلف فیلم کوتاه) به پیشنهاد دبیر و تایید هیات مدیره انتخاب می‌گردند.

 

تبصره ۱ – تعداد داوران مهمان در هر دوره نباید از ۱۰ درصد تعداد اعضای دائم آکادمی ثبت ­نام شده در همان سال بیشتر باشد.

تبصره ۲ – داوران مهمان و دریافت کنندگان نشان ایسفا تنها در مرحله سوم داوری حضور خواهند داشت .

۲-۳-۲- شرایط عضویت:

– داوران عضو ایسفا که برای حضور در آکادمی ثبت نام می کنند، چنانچه در فرآیند داوری شرکت نکنند، امکان حضور در دوره ی بعدی جوایز ایسفا را نخواهند داشت.

– هر عضو انجمن فیلم کوتاه ایران که حداقل سه سال از عضویتش گذشته باشد می تواند برای عضویت در آکادمی درخواست دهد.

تبصره ۳ – کلیه‌ ی داوران عضو آکادمی پس از دعوت رسمی دبیرخانه جوایز ایسفا برای داوری در هر دوره­ ی جوایز ایسفا، باید حضور خود را به صورتی که دبیرخانه تعیین می کند، اعلام کنند.

تبصره ۴ – در صورت اثبات هر گونه تخلفی از هر یک از داوران آکادمی نظیر عدم رعایت کپی رایت فیلم ها، تکثیر یا دانلود فیلم ها و انتشار آرا داوری یا اسناد مربوط به داوری، آن داور از فهرست داوران آکادمی حذف شده و به شورای داوری صنف معرفی می شود تا متناسب با تخلف رخ داده تصمیم مقتضی گرفته شود.

 

۲-۴- دبیرخانه دائمی

تعریف: دبیرخانه جوایز ایسفا دبیرخانه ایست دائمی که وظیفه برنامه ریزی، هماهنگی و اجرای مراحل برگزاری جوایز ایسفا را زیر نظر هیات مدیره و دبیر هر دوره ی جوایز ایسفا در طول سال بر عهده دارد.

وظایف دبیرخانه :

 • ثبت نام فیلم های متقاضی شرکت در جوایز ایسفا
 • ثبت نام داوران متقاضی عضویت در آکادمی پس از اعلام فراخوان هر دوره از جوایز ایسفا
 •  مکاتبات اداری مربوط به برگزاری جوایز ایسفا
 • بررسی سوابق فیلم ها و داوران اکادمی
 •  آرشیو تمامی فیلم ها و اسناد مربوط به برگزاری جوایز ایسفا
 •  کنترل و نظارت دقیق بر تقویم برگزاری
 • ارسال گواهی شرکت برای تمامی فیلم های شرکت کننده در هر دوره از جوایز ایسفا
 •  نظرسنجی های دوره ای  از اعضای آکادمی
 • فراهم کردن امکان دیدن تمامی آثار را برای اعضای
 • برگزاری فصلی نمایش فیلمها برای مرحله ی غربال همزمان با ثبت نام فیلمها در طولِ سال

 

تبصره ۵ – دبیرخانه جوایز ایسفا می‌تواند همان دفتر انجمن فیلم کوتاه ایران (ایسفا) باشد.

تبصره ۶ – منشی ایسفا بعنوان مسئول دبیرخانه دائمی  جوایز فعالیت می کند.

 

ماده ۳- تقویم برگزاری جوایز ایسفا

 •  فراخوان ثبت ­نام: ابتدای اردیبهشت ماه
 • پایان ثبت نام: پایان تیر ماه
 • مرحله ی نخست داوری: از ابتدای اردیبهشت ماه تا پایان تیر ماه
 •  مرحله ی دوم داوری: ابتدای مرداد ماه تا هفته ی اول شهریور
 • مرحله ی سوم داوری: هفته ی اول شهریور ماه
 •  مراسم اهدای جوایز ایسفا: نیمه ی دوم شهریور ماه

تبصره ۷ – فراخوان هر سال می‌بایست ابتدا از طریق پایگاه رسمی ایسفا منتشر شود.

ماده ۴- شیوه‌نامه داوری جوایز ایسفا

داوری جوایز ایسفا طی سه مرحله با شرایط و ضوابط زیر صورت می‌گیرد:

۴-۱- مرحله نخست داوری (انتخاب)

در این مرحله تمامی آثار دریافت شده توسط اعضای آکادمی دیده می شوند و تعداد بین ۸۰ تا ۱۲۰ فیلم برای مرحله دوم داوری انتخاب می‌شوند.

۴-۱-۱- مقررات مرحله نخست:

در مرحله اول داوری اعضای آکادمی به هر فیلم برای حضور در دور دوم رای آری یا نه می‌دهند و فیلم‌هایی که توانسته باشند ۵۰ درصد به علاوه یک آرا را کسب کنند، به مرحله دوم راه پیدا می‌کنند.

 • فیلمها به صورت تصادفی بین سه گروه از داوران مرحله ی اول تقسیم می‌شوند.
 • تنها دبیرخانه از اعضای هر گروه مطلع بوده و سایر اعضا بدون اطلاع از هم‌ گروهی‌های خود رای مرحله اول را اعلام می‌کنند.
 • فرصت بازبینی فیلم‌ها توسط دبیرخانه تعیین می‌گردد.

۴-۲- مرحله‌ی دوم داوری

فیلم های راه یافته به مرحله ی دوم، برای تمام اعضای آکادمی به صورت آنلاین یا حضوری نمایش داده شده و اعضای آکادمی در بازه ­ی زمانی مشخص شده از سوی دبیرخانه ، ۲۰ فیلم را برای مرحله ی سوم داوری انتخاب می کنند.

۴-۲-۱- مقررات مرحله دوم داوری:

– اعضای آکادمی در این مرحله تنها بهترین فیلم های مد نظرشان را انتخاب می کنند و نیازی به قضاوت فیلم ها در رشته های تخصصی نیست.

– چنانچه انتخاب های هر داوری کمتر از ۲۰ فیلم باشد رای او در این مرحله شمارش نخواهد شد.

– نیازی به رعایت اولویت در انتخاب فیلم ها نیست و داوران تنها بهترین فیلم های مورد نظرشان را انتخاب می کنند.

 

۴-۲-۲- نحوه ی امتیاز دهی و شمارش آرا مرحله ی دوم داوری:

هر انتخاب اعضا آکادمی ۱ امتیاز برای فیلم مورد نظر محسوب می شود.

– در زمان شمارش تمام آرا شمرده شده و ۲۰ فیلمی که بالاترین امتیاز را داشته باشند وارد مرحله ی سوم داوری خواهند شد.

تبصره ۸ – در صورتی که در هر رتبه ای چند فیلم با امتیاز برابر وجود داشته باشند،  که عدد فیلم ها را به بیست می رساند ، ۲۰ انتخاب به پایان رسیده و فیلمِ رتبه ی بعدی حتی اگر رتبه ای زیرِ ۲۰ داشته باشد نمی تواند وارد مرحله ی بعدی داوری شود. به عنوان مثال اگر در رتبه ی ۱۵ ،۶ فیلم با امتیاز یکسان باشند ، این ۲۰ فیلم وارد مرحله ی سوم شده و فیلم های رتبه ی ۱۶ تا ۲۰ از رسیدن به مرحله سوم باز می مانند.

تبصره ۹ – اگر در شمارش آراء در رتبه ی ۲۰ چند فیلم دارای امتیاز برابر باشند ، مرحله ی سوم داوری با این تعداد فیلم بیشتر از ۲۰ برگزار خواهد شد. به عنوان مثال اگر در رتبه ی ۲۰ ، ۶ فیلم امتیازِ برابر داشته باشند ، داوری مرحله ی سوم در آن سال با ۲۵ فیلم به جای ۲۰ فیلم برگزار خواهد شد.

تبصره ۱۰ – هر فیلم برای حضور در مرحله ی سوم داوری حتما می بایست حداقل ۱۰ درصد رای از کل تعداد اعضای آکادمی آن سال را داشته باشد. بنابراین حتی اگر رتبه ی فیلمی بین ۱ تا ۲۰ باشد اما تعداد آراء آن فیلم کمتر از ۱۰ درصد کل اعضا آکادمی باشد این فیلم نمی تواند وارد مرحله ی سوم داوری شود و مرحله ی سوم با تعداد فیلم های کمتری برگزار خواهد شد. به عنوان مثال اگر در یک سال تعداد داوران آکادمی ۱۰۰ نفر باشد و فیلمی با امتیازی کمتر از ۱۰ جزو ۲۰ رتبه ی اول قرار بگیرد آن فیلم نمی تواند وارد مرحله ی سوم داوری شود.

تبصره ۱۱ – تعداد فیلمهای انتخابی برای داوری مرحله سوم با توجه به تعداد فیلم های انتخاب شده در مرحله دوم داوری تا سقف ۳۰ درصد قابل افزایش خواهد بود که توسط دبیر و تایید هیات مدیره پس از مرحله دوم تعیین خواهد شد.

تبصره ۱۲ – در این مرحله آن دسته از اعضای آکادمی که در مرحله اول برای انتخاب ثبت نام نکرده‌اند می‌توانند ثبت نام کرده و به جمع داوران اضافه گردند.

۴-۳ – مرحله ی سوم داوری

در این مرحله ۲۰ فیلم منتخب ِمرحله ی دوم داوری، در اکرانی آنلاین یا حضوری برای اعضای آکادمی به همراه داوران مهمان که در این مرحله به جمع اعضای دائم آکادمی اضافه می شوند نمایش داده می شود. اعضا آراء خود را ثبت کرده و پس از شمارش برندگان جوایز ایسفا در مراسم پایانی معرفی خواهند شد.

۴-۳-۱ مقررات داوری و شمارش آراء مرحله ی سوم داوری

-رشته های مورد داوری در جوایز ایسفا به شرح ذیل می باشد:

 • بهترین فیلم
 • بهترین کارگردانی
 • بهترین فیلمنامه
 • بهترین فیلمبرداری
 • بهترین تدوین
 • بهترین صدا
 • بهترین بازیگر(زن یا مرد)
 • بهترین طراحی صحنه یا طراحی لباس
 • بهترین موسیقی تالیفی

– هر عضو آکادمی ملزم به انتخاب ۵ فیلم به ترتیب اولویت در هر رشته می باشد.

– در رشته های تخصصی، آراء اعضا با سابقه ی فعالیت تخصصی در رشته ی مربوط با ضریب دو منظور می شود. این رشته ها شامل فیلمبرداری، صدا و تدوین هستند.

– پس از جمع آوری آراء اعضا شمارش برای اعلام نامزدهای هر شاخه به این صورت انجام خواهد شد که هر فیلم برای نامزد شدن باید حداقلِ تعداد را بدست آورند «تعداد اعضا آکادمی تقسیم بر تعداد نامزدها به علاوه یک». در صورتی که حد نصاب اعلام شده بدست نیامد شمارش بدین طریق ادامه خواهد یافت که آراء داورانی که انتخاب اول آنها کمترین تعداد رای اول را داشته، نادیده گرفته شده و انتخاب دوم آنها به آرا  قبلی اضافه خواهد شد. این عمل تا ۵ بار تکرار شده تا ۵ فیلم با حدنصاب لازم بدست آید.

– برای تعیین برنده­ ی هر شاخه یک بار دیگر به آراء داوران به ترتیب اولویت رجوع خواهد شد و شمارش به این ترتیب انجام می شود که هر فیلم برای برنده شدن می بایست حداقل «پنجاه درصد به علاوه یک» آراء اول داوران را داشته باشد. درصورتی که  هیچ فیلمی به این حد نصاب نرسید  شمارش از این طریق ادامه خواهد یافت  که آراء داورانی که فیلم اول انتخابی آنها کمترین تعداد رای را داشته، نادیده گرفته شده و انتخاب دوم آنها به آراء قبلی اضافه خواهد شد. این عمل تا جایی ادامه خواهد یافت تا بهترین در هر شاخه با نسبت حداقل پنجاه درصد به علاوه یک بدست آید.

– دبیر موظف است نامزد های هر شاخه را بین ۱ روز تا یک هفته قبل از برگزاری مراسم جوایز ایسفا از طریق سایت رسمی ایسفا اعلام کند.

تبصره ۱۳ – در هر شاخه حداکثر تعداد ۵ نامزد معرفی خواهد شد.

تبصره ۱۴ – هر عضو می بایست در این مرحله حتما به ۵ فیلم به ترتیب اولویت رای دهد. در غیر این صورت رای آن عضو باطل خواهد بود.

تبصره ۱۵ – در شاخه بهترین فیلم، تندیس ایسفا به تهیه کننده حقیقی فیلم اهدا خواهد شد. در صورتی که آن فیلم تهیه کننده حقیقی نداشته باشد تندیس به کارگردان فیلم (مالک معنوی فیلم) تعلق می گیرد. در دیپلم افتخار نام فیلم، نام کارگردان و تهیه کننده فیلم ذکر خواهد شد.

ماده ۵- قوانین فیلم‌های ارسالی به دبیرخانه‌ی جوایز ایسفا

۵-۱- فیلم های کوتاه ِداستانی و تجربی ای می توانند متقاضی شرکت در جوایز ایسفا باشند که در بازه‌ ی زمانی یک ساله ی منتهی به هر دوره (بر مبنای زمان اعلام فراخوان، ابتدای فروردین ماه) تولید شده باشند.

۵-۲- هر فیلم تنها یک‌بار می‌تواند متقاضی حضور در جوایز ایسفا باشد.

۵-۳- درخواست شرکت در جوایز آکادمی فقط از طریق درگاه رسمی ایسفا و بصورت غیر حضوری امکان پذیر خواهد بود.

۵-۴- مدت زمان فیلم‌های متقاضی باید بیشتر از ۳ دقیقه و کوتاه‌تر از ۳۰ دقیقه باشد.

۵-۵- فرمت فیلم های ارسالی باید Full HD و با codec H264 باشد.

۵-۶- فیلم‌های غیرفارسی زبان باید زیرنویس فارسی نیز داشته باشند.

۵-۷- عنوان هر فایل فیلم ارسالی باید با زبان فارسی و الفبای لاتین (فینگلیش) باشد.

به طور مثال:

Baran Bahari – Amir Karimi – ۱۷min.mp4

۵-۸- هزینه‌ی ثبت‌نام فیلم­ها هر ساله توسط دبیر در فراخوان ثبت ­نام اعلام می گردد.

۵-۹- آثار ارسالی می بایست توسط کارگردان و تهیه کننده ارسال گردند.

 

تبصره ۱۶ – هزینه‌ی ثبت‌نام هر دوره از جوایز ایسفا با پیشنهاد کتبی دبیر جوایز و تصویت هیات­ مدیره ایسفا به طور سالانه تعیین می‌گردد.

 

ماده ۶- سایر شرایط

۶-۱- پس از ثبت نام، متقاضی تنها پیش از آغاز فرآیند داوری امکان خروج اثر از داوری را دارد، اما هزینه دریافتی قابل بازگشت نیست.

۶-۲- به تمامی نامزدهای هر شاخه از جوایز ایسفا، در مرحله ی سوم داوری، گواهی نامزدی اهدا خواهد شد.

۶-۳- دسترسی به آرای اعضا آکادمی فقط توسط دبیر و اعضای هیات مدیره ایسفا امکان پذیر خواهد بود.

۶-۴- هرگونه دریافت مالی از اسپانسر یا منابع مالی دیگر باید ابتدا به حساب رسمی ایسفا واریز گردد و سپس این مبالغ توسط خزانه‌دار ایسفا و تحت عنوان «تنخواه» قابل انتقال به دبیر جوایز ایسفا خواهد بود.

۶-۵- در پایان هر دوره از جوایز ایسفا، نامزدهای بهترین فیلم راه یافته به مرحله ی سوم از سوی هیات مدیره به جشن بزرگ خانه سینمای ایران (در صورت برگزاری) معرفی می‌شوند.

۶-۶- انجام هرگونه تصمیم و اقدام خارج از این آیین‌ نامه تنها با پیشنهاد کتبی دبیر جوایز ایسفا و تایید هیات مدیره انجمن فیلم کوتاه ایران امکان پذیر خواهد بود.

 

* آیین‌نامه جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران شامل ۶ ماده و ۱۶ تبصره می باشد.

تمام حقوق نزد انجمن فیلم کوتاه ایران محفوظ است.