متقاضی محترم،

زمان ثبت نام در هشتمین جشن مستقل فیلم کوتاه ایران به اتمام رسیده است.

تمام حقوق نزد انجمن فیلم کوتاه ایران محفوظ است.

بله خیر