جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران

تبریک عید نوروز ایسفا

 

جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران، هر سال توسط انجمن صنفی فیلم‌کوتاه ایران برگزار شده و در آن آکادمی داوری ایسفا از میان فیلم‌های کوتاه تولید شده در یک سال، بهترین‌های فیلم‌ کوتاه ایران را انتخاب می‌کند.

 

«آیین نامه‌ی برگزاری جوایز آکادمی فیلم کوتا ایران»

«فراخوان یازدهمین  دوره جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران»

«فرم ثبت‌نام یازدهمین دوره جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران»

 

تمام حقوق نزد انجمن فیلم کوتاه ایران محفوظ است.