تمام حقوق نزد انجمن فیلم کوتاه ایران محفوظ است.

بله خیر